Branżowe Centrum Biznesu
AKTUALNOŚCI
29.04.2015 ZUS udostępnił nową wersję programu Płatnik

Od 27 kwietnia 2015 r. została udostępniona nowa wersja programu Płatnik - 10.01.001 - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Można ją pobrać:
- ze strony internetowej PUE ZUS, pod adresem: pue.zus.pl/platnik
- ze strony internetowej wykonawcy oprogramowania, pod adresem: www.platnik.info.pl
Jedną z głównych zmian w tej wersji oprogramowania jest możliwość automatycznej aktualizacji bibliotek i plików stanowiących poszczególne elementy programu. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zawsze korzystać z najnowszej wersji oprogramowania bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów lub słowników.
Ponadto w Płatniku 10.01.001:
- umożliwiono tworzenie dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS,
- zmieniono raport tworzony podczas pobierania i aktualizacji danych z ZUS,
- wprowadzono funkcjonalności ułatwiające pracę płatnikom wielooddziałowym,
- wprowadzono możliwość podpowiadania schematów finansowania podczas wypełniania pozycji raportów imiennych dla wszystkich kodów tytułów ubezpieczenia,
- dodano możliwość wykorzystania słowników adresowych.
Szerszy opis zmian na stronie: pue.zus.pl/platnik/co-nowego.
Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 28 kwietnia 2015 r.

23.04.2015 Salon „BHP w przemyśle” odbędzie się w ramach największych w Polsce targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska, organizowanych w dniach 9-12 czerwca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Salon będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi środkami ochrony osobistej, zabezpieczeniami przed upadkiem z wysokości oraz środkami ochrony zbiorowej, aparaturą pomiarową i kontrolną oraz urządzeniami ochronnymi instalowanymi na maszynach, środkami i sprzętem do udzielania pierwszej pomocy, sprzętem i środkami do utrzymywania czystości, wyposażeniem miejsc pracy służących ergonomii, a także ze szkoleniami i środkami dydaktycznymi oraz znakami bezpieczeństwa. Salon “Bezpieczeństwo pracy w przemyśle” powinni odwiedzić zarówno pracownicy służb bhp, dystrybutorzy i przedstawiciele hurtowni, jak i końcowi odbiorcy, czyli pracodawcy i pracownicy z różnych dziedzin przemysłu. ITM Polska to targi wysoko cenione przez fachowców i środowiska biznesowe. W 2014 r. liczba zwiedzających osiągnęła ponad 16 tysięcy osób z Polski i zagranicy, a liczba wystawców - 1000 firm z 30 państw.

17.02.2015 Zmiana wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2015 r.

Niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe  Małe firmy zapłacą 1,8 proc. składki na ubezpieczenie wypadkowe za zatrudnionych pracowników. Będzie ona niższa o 0,13 proc. niż dotychczas. Zmiana wynika z projektu zmiany rozporządzenia sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Obecnie składka wypadkowa wynosi 1,93 proc. Z wyliczeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt zmian, wynika, że tylko w 2015 r. na zmianie składki pracodawcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą zaoszczędzą ponad 200 mln zł. Korzystna zmiana dotknie przede wszystkim przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 osób i wielkie firmy.

Projekt rozporządzenia określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. W porównaniu do obecnych regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 28 grup działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 8 grup m.in. rybactwa i poligrafii. W 28 grupach po zmianie kategorii ryzyka składka będzie niższa. Najniższa stopa procentowa składki wynosi 0,40 proc. (dotychczas 0,67 proc.), natomiast najwyższa - 3,60 proc. (dotychczas 3,86 proc.) i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego.
Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, to oznacza to, że w nowym roku składkowym będzie ona niższa i wyniesie 1,80 proc. (obecnie 1,93 proc.). O ostatecznej wysokości stopy procentowej składki dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 zatrudnionych decydująca będzie stopa określona dla grup działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez ZUS. Natomiast ci płatnicy składek, którzy nie musieli składać informacji ZUS IWA, opłacają składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności. Projektowane zmiany bardziej odczują duże firmy i wielkie firmy. Największe oszczędności będą np. w kopalniach węgla kamiennego. Składka zmaleje z 3,86 proc. do 3,33 proc. Przypomnijmy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych GUS za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe. Oznacza to, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2015 r. dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.

  Data publikacji: 16 lutego 2015 r.  

22.01.2015 Zmiana wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2015 r.

  Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2015 r. będzie wynosiła 279,41 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3104,57 zł. W dniu 20 stycznia 2015 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru. Sładka zdrowotna w wysokości 279,41 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3104,57 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 21 stycznia 2015 r.


19.01.2015 MIĘDZYNARODOWE TARGI MEBLOWE POZNAŃ 2015

     Informujemy, iż w dniach 17-20 lutego 2015 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu „Opolska Platforma Innowacji” organizuje stoisko na Targach Mebli „MEBLE POLSKA 2015” w Poznaniu - dla instytucji i organizacji otoczenia biznesu z terenu województwa opolskiego związanych z branżą meblarską, design, projektowania i aranżacji wnętrz.

             W związku z tym informujemy, iż podmioty zainteresowane udziałem w/w wydarzeniu proszone są o przesyłanie zgłoszeń do godz. 14.00 dnia 23.01.2015 r.

             Szczegółowe informacje dotyczące warunków zabudowy i ekspozycji stoiska zostaną ustalone po wstępnej weryfikacji zgłoszonych podmiotów. W razie pytań osobą do kontaktu jest kol. Łukasz Kucharski tel. 077 40 33 663 lub l.kucharski@ocrg.opolskie.pl.

Szczegóły znaleźć można klikając tutaj.
O PROJEKCIE

Celem projektu jest wzmocnienie sektora otoczenia biznesu oraz poprawa konkurencyjności Izby Rzemieślniczej w Opolu poprzez uruchomienie Branżowego Centrum Biznesu sektora budowlanego, świadczącego kompleksowe usługi dla branży budowlanej.

W wyniku realizacji inwestycji wprowadzone zostaną dwa kompleksowe pakiety:
1. kooperacja firm
2. usługi specjalistyczne.

Kooperacja firm.
Biorąc pod uwagę duże zróżnicowanie zakresu usług budowlanych (murarstwo, dekarstwo, stolarstwo, malowanie ...) opracowujemy na bieżąco bazę danych:
- firm poszukujących kontrahentów do współpracy i podwykonawstwa;
- firm poszukujących klientów;
- osób poszukujących fachowców w konkretnej podbranży.

Jeżeli zatem Twoja firma poszukuje fachowców, kontrahentów klientów to zapraszamy do kontaktu.

Branżowe Centrum Biznesu świadczy usługi kooperacji firm w oparciu o szczegółowo sprecyzowane indywidualne potrzeby klienta. Usługa ta będzie realizowana w formie misji gospodarczych i/lub giełd kooperacyjnych.

Izba Rzemieślnicza w Opolu, posiadając wielu partnerów zagranicznych w krajach UE, pomaga w kojarzeniu firm oraz organizacji wyjazdów na różnego rodzaju targi.

Usługi specjalistyczne
W ramach usług specjalistycznych powołana została komisja branżowa, opracowany został również cennik za różnego rodzaju usługi budowlane. Podane w nim ceny są cenami netto.

Do pobrania: cennik robót budowlanych.pdf

Przedsiębiorcy mogę liczyć na wsparcie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, pomocy w tym temacie udzielać będzie współpracujący z Izbą Rzemieślniczą w Opolu prawnik.

Przygotowaliśmy również szkolenia i kursy obejmujące:
- obsługę komputera i programów biurowych
- obsługę programu AutoCAD
- kosztorysowanie z wykorzystaniem programu Norma PRO
- wsparcie z zakresu e-marketingu (własna strona internetowa, e-mail, domena firmowa, doradztwo)
- sprzedaży przez Internet (aukcje, własny sklep internetowy)
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
- ochronę przeciwpożarową
- szkolenia BHP.

Naszą ofertę poszerzyliśmy również o:
- usługę stałego nadzoru BHP nad przedsiębiorstwem,
- opcję przygotowywania dokumentacji powypadkowej
- ocenę ryzyka zawodowego
- analizę stanu bhp zakładu pracy
- opcję opiniowania dokumentacji.

Punkt Konsultacyjny przy Branżowym Centrum Biznesu przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu udziela informacji i pomaga w temacie zakładania działalności gospodarczej. Udziela pomocy w zakresie finansowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem funduszy europejskich, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, funduszy pracy , PFRON.