Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania następujące kursy i szkolenia:
- kurs obsługi programu AutoCAD - AutoCAD (podstawowy) - koszt 720 zł brutto
- kurs pedagogiczny dla mistrzów praktycznej nauki zawodu- 800 zł brutto
- Kursy dla uczniów szkół o profilu fryzjerskim
- kurs wielozawodowy
- kurs Internet bez tajemnic. Od teorii do praktyki, czyli praktyczny poradnik poruszania się po sieci. - 300 zł brutto od osoby
- Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (2 dni, 12 h lekcyjnych) – 900,00 zł brutto
- kurs obsługi komputera oraz programów biurowych 400,00 - 600,00 zł brutto
- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - od 70 zł/osoba
- szkolenie z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej -od  70 zł/osoba.
- kurs dla osób na stanowiskach dozoru 40 godz. (2-3 razy w tygodniu) od 600 zł. Do kursu należy doliczyć dodatkową opłatę za egzamin kwalifikacyjny i wydanie świadectwa kwalifikacyjnego wynoszące 168 zł (10% płacy minimalnej).
- kurs dla osób na stanowiskach eksploatacji 40 godz. (2-3 razy w tygodniu) od 500 zł. Do kursu należy doliczyć dodatkową opłatę za egzamin kwalifikacyjny i wydanie świadectwa kwalifikacyjnego wynoszące 168 zł (10% płacy minimalnej).
- kurs dla osób wykonujących prace kontrolno – pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych 56 godz. (2-3 razy w tygodniu) od 500 zł.Do kursu należy doliczyć dodatkową opłatę za egzamin kwalifikacyjny i wydanie świadectwa kwalifikacyjnego wynoszące 168 zł (10% płacy minimalnej).

W sprawach kursów lub wynajmu sal prosimy kontaktować się z:
Naczelnikiem Wydziału Finansowo - Administracyjnego
tel.: 77 454 31 73 wew. 28
info@izbarzem.opole.pl