Portal pracy


Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.
Niniejszy artykuł jest krótkim podsumowaniem projektu stażowego „Modern craft qualifications on the European labor market”- „Nowoczesne kwalifikacje rzemieślnicze na europejskim rynku pracy” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.
Uczestnikami projektu była 46-osobowa grupa uczniów w zawodzie fryzjer (31 osób) oraz mechanik pojazdów samochodowych (15 osób).
Staż, w formie 3-tygodniowej praktyki, był najważniejszą częścią projektu i odbył się w III turach:
- Grupa uczniów w zawodzie fryzjer – 10.11.2013 – 30.11.2013
- Grupa uczniów w zawodzie fryzjer – 24.03.2014 – 11.04.2014
- Grupa uczniów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – 15.06.2014 – 5.07.2014
Instytucją partnerską / partnerem w projekcie była Izba Rzemieślnicza w Poczdamie, która zapewniła
staż w nowoczesnym i dobrze wyposażonym centrum szkoleniowym Zentrum für Gewerbeförderung
Götz. Wyjazd do Niemiec poprzedziło przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
W ramach tego przygotowania zorganizowane zostały kursy języka niemieckiego, Dzień Niemiecki –
z prezentacjami dotyczącymi historii, kultury i współczesnego oblicza Niemiec, a także szkolenie prowadzone przez pedagoga i kurs na temat bezpieczeństwa podróży i pobytu za granicą oraz warsztaty z profesjonalnej obsługi klienta, pisania i składania dokumentów urzędowych.
W czasie trwania stażu uczestnicy zapoznali się z organizacją pracy w bogato wyposażonych pracowniach, ze stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi, technicznymi, logistycznymi i kontrolą jakości, głównie w zakresie rozwiązań innowacyjnych w stosunku do rozwiązań polskich. Uczestnicy w wolnym czasie zwiedzili m.in. Poczdam, Berlin oraz inne urokliwe miejsca w okolicy.
Po zakończeniu stażu uczniowie wysoko ocenili miejsce stażu, instruktora niemieckiego oraz opiekuna. Każdy z uczestników prowadził dziennik stażu, w którym zapisywał codziennie wykonywane czynności. Pobyt w Niemczech pozwolił młodzieży na doskonalenie języka niemieckiego, tym bardziej, że uczniowie musieli się nim posługiwać nie
tylko podczas praktyk, ale także w miejscu zamieszkania w internacie. Wyjazd miał również znaczenie dla rozwoju osobowego uczestników: kształtował postawy asertywne, zwiększył ich poczucie własnej wartości, umożliwił nawiązanie nowych znajomości.
Instruktorzy szkolący wysoko ocenili umiejętności, pracowitość i wiedzę fachową stażystów, czego potwierdzeniem były certyfikaty oraz listy referencyjne, które otrzymali wszyscy uczestnicy. Dodatkowym potwierdzeniem wiedzy, kwalifikacji i kompetencji zdobytych przez uczniów w czasie stażu jest dokument Europass Mobilność, wydany w dwóch językach: polskim i niemieckim. Certyfikaty, listy referencyjne i Europass na pewno ułatwią w przyszłości
znalezienie dobrej pracy przez uczestników projektu.

PROJEKT: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego