Rzeczoznawcy

Informujemy że przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu działają rzeczoznawcy różnych specjalności , którzy są uprawnieni do wydawania opinii związanych ze sprawami rzemiosła, a w szczególności:
- jakości i wartości usług i wyrobów rzemieślniczych,
- zakwalifikowania określonej działalności do określonego rzemiosła,
- zdolności produkcyjnej zakładu rzemieślniczego,
- elementów kalkulacji cen i wyrobów i usług (zużycia materiałów, robocizna, inne koszty),
- norm wyposażenia zakładów rzemieślniczych w niezbędne maszyny i urządzenia.

Rzeczoznawca zobowiązany jest wydać opinię w zakresie swojej specjalności z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z postanowieniami odrębnych przepisów winien być od wydania opinii wyłączony.

Zlecający  wykonanie opinii przez rzeczoznawcę zobowiązany jest wpłacić przedpłatę w wysokości 150 zł na poczet wykonanej usługi w kasie Izby Rzemieślniczej w Opolu.
Przekazanie sporządzonej opinii zleceniodawcy nastąpi po rozliczeniu i uregulowaniu należności.

Wnioski o wydanie opinii zainteresowane osoby fizyczne i instytucje (w tym rzemieślnicy, cechy i spółdzielnie rzemieślnicze) składają do Izby Rzemieślniczej w Opolu, która kieruje do właściwego rzeczoznawcy.

W przypadku zainteresowania współpracą w tym temacie, zapraszamy do kontaktu.