Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania dotacji:
Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
-Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B  - nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem „klasycznego” e-biznesu. Na światowym rynku business-to-business największą gałąź stanowią informacje biznesowe );

Polska bardziej innowacyjna

Polska odnotowała wzrost wskaźnika innowacyjności, według najnowszego raportu European Innovation Scoreboard 2016.
- Cieszy nas awans w rankingu Komisji Europejskiej. Liczymy, że dzięki realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskaźniki innowacyjności w naszym kraju będą znacząco rosły. Chcemy zmienić podejście do inwestycji w sektorze B+R. Planowane zmiany w prawie, ułatwią firmom zwiększanie nakładów na działalność innowacyjną. - powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Więcej
Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10193

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący RDS.

Stanowisko Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP do szacunków ubytków podatkowych

„Jako praktycy,  działający na  rynku likwidacji szkód i naprawy pojazdów wyrażamy wątpliwości,  co do szacunków ubytków budżetowych  przedstawionych  w piśmie Ministra Finansów, a opartych na danych przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który przeznaczony jest dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem swoich kwalifikacji.
Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10192

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana

Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów, zmiany w procedurze odwoławczej od matur – to kluczowe zmiany, w podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rola praktycznej nauki zawodu w rzemiośle, a proponowane zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego

- Wzmacnianie praktycznej nauki zawodu  powinno dotyczyć  przechodzenia z kształcenia ogólnego w kierunku  zawodowego szczególnie w części praktycznej realizowanej w naturalnych warunkach u pracodawców, a nie koniecznie w centrach kształcenia praktycznego – to wnioski uczestników posiedzenia Zespołu Parlamentarnego do spraw Rzemiosła i Kształcenia Zawodowego, jakie odbyło się w dniu 5 lipca 2016 w siedzibie Sejmu RP.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10150

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie projektu nowelizacji kodeksu karnego

Związek Rzemiosła Polskiego popiera kierunek nowelizacji prawa karnego nastawiony na uszczelnienie systemu represji karnej przy ściganiu i karaniu przestępstw szczególnie groźnych dla porządku prawnego, w tym popełnianych z wykorzystaniem struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych, należących zarówno do osób fizycznych jak i do osób prawnych.Waga nowelizacji wymaga szczególnej jasności proponowanych zapisów, w tym pojęć i terminów opisujących warunki ponoszenia odpowiedzialności majątkiem podmiotu gospodarczego.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10137

Waloryzacja rent i emerytur. Debata Trójstronna


2 lipca w  TVP Info odbyła się kolejna Debata Trójstronna, w której uczestniczyli partnerzy społeczni i strona rządowa. Tematem spotkania była waloryzacja rent i emerytur oraz usprawnienie systemu emerytalnego.

Jak kształcić ludzi, żeby mieli dobrą pracę?

W Sejmie RP odbyła się konferencja poświęcona przedsiębiorczości w kontekście kształcenia zawodowego.
Wiceminister edukacji Teresa Wargocka wyraźnie podkreśliła, że kształcenie zawodowe w Polsce wymaga pilnych zmian. – Nasza gospodarka potrzebuje fachowców. Musimy zadbać o to, aby uczniowie mieli świadomość, że każdy zawód jest dobry do tego, aby spełniać się zawodowo i godnie żyć – powiedziała.

 Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10126