środa, 26 listopada 2014

PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCHSzanowni Państwo,
Mam przyjemność poinformować Państwa o wprowadzeniu do oferty Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (Funduszu) nowego produktu – PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. Jest to produkt nowy na rynku krajowym. Dużą korzyścią dla firm korzystających uczestniczących w postępowaniach przetargowych jest uproszczony, szybki system ich przyznawania i uruchamiania wadiów.
Aktualnie poręczenia wadiów mogą otrzymać przedsiębiorcy tylko z 5-ciu regionów (województw). Z uwagi na powyższe, dla zwiększenia powszechności korzystania przez firmy z tej formy zabezpieczenia Fundusz wprowadził do 31.12.2014 r. promocyjne warunki ich udzielania poręczeń.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu Doradcy Fundusz telefonicznie pod numerem telefonu 77/44-15-620 lub e-mailowo biuro@orfpk.opole.pl.

poniedziałek, 17 listopada 2014

Doradztwo dla przedsiębiorców w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje że od 1 października 2014 roku świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców w ramach projektu „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z tym zapraszamy  wszystkich przedsiębiorców z województwa opolskiego do skorzystania z doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy można uzyskać w różnych obszarach tematycznych:
  • MODUŁ I spełnienie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
  • MODUŁ II marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, tworzenia opisów produktu i usług, wykorzystania nowoczesnych technologii)
  • MODUŁ III organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, systemy finansowo księgowe)
  • MODUŁ IV finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa)
  • MODUŁ V rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, dokumenty do ZUS)

Zapraszamy do kontaktu:
Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług
tel. 77 454 31 73 w.20,22,24,31


info@izbarzem.opole.pl

piątek, 14 listopada 2014

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (3dni, 18 h lekcyjnych)

 W dniach 8, 9, 10 grudnia br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek, wtorek, środa)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Dopuszczamy skorzystanie tylko z części pierwszej (6 h, koszt 300 zł) lub drugiej (12 h, koszt 600 zł).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl

Darmowy wyjazd studyjny do Niemiec dla przedsiębiorców w ramach projektu “Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu”

Instytut ceramik ICiMB w Opolu- Groszowicach oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zapraszają przedsiębiorców z terenu Opolszczyzny do uczestnictwa w  darmowym wyjeździe studyjnym do Niemiec w terminie: 19.- 21.11.2014. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu "Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach wyjazdu zapewnione zostanie: tłumaczenia symultaniczne, zwiedzanie instalacji, przejazd komfortowym autokarem, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie zgodne z programem, opiekę pilota oraz zespołu projektowego
Chętnych zapraszamy do zapisywania się od zaraz.
Kontakt z organizatorami:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
tel. (+48) 600 322 213 
lub
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dział Przedsiębiorczości
 tel. 77 40 33 649

środa, 5 listopada 2014

Od 1 listopada wyższe progi dochodowe

Próg dochodowy do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 wzrósł 1 listopada 2014 roku. Dochód rodziny, upoważniający do ubiegania się o zasiłek, w przeliczeniu na jedną osobę wzrósł o 35 zł i nie może przekraczać 574 zł.
W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (czyli takie, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) obowiązuje nieco wyższy próg dochodowy. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł bowiem przekraczać kwoty 664 zł (do 31 października 2014 roku było to 623 zł). W tym przypadku kryterium dochodowe wzrosło o 41 zł.
Tyle samo, tj. 664 zł, wynosi również od 1 listopada 2014 r., kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego (do 31 października 2014 roku było to 623 zł).


Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 5 listopada 2014 r.


poniedziałek, 3 listopada 2014

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu przełom grudnia i stycznia.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.

Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH W LISTOPADZIE W ATRAKCYJNEJ CENIE

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu listopadzie br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22

damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

czwartek, 30 października 2014

Postaw na pracę 2.0

W jaki sposób zatrudnić osobę niepełnosprawną? Jakie korzyści materialne i społeczne wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych? Jesteś osobą niepełnosprawną i szukasz pracy? 

Fundacja Aktywizacja zaprasza 13 listopada 2014 r. o godzinie 10.00  do Powiatowego Centrum Kultury przy ul. Dworcowej 23 w Strzelcach Opolskich na Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych „Postaw na pracę. 2.0”

środa, 29 października 2014

SPOTKANIA INFORMACYJNE PT. „MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIOCÓW W RAMACH RPO WO2007-2013” W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie opolskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. dotacji dla mikroprzedsiębiorstw oraz pozadotacyjnych form wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

piątek, 24 października 2014

Oskładkowanie umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.  

W czwartek 23 października Sejm uchwalił nowelę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych zacznie obowiązywać już od stycznia 2015 r.