czwartek, 24 kwietnia 2014

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Od 06 maja 2014 do 06 czerwca 2014 rozpoczyna się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
  • 25 godzin psychologii
  • 25 godzin pedagogiki
  • 20 godzin metodyki
  • 10 godzin praktyk metodycznych
  • 6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od godziny 15:30 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 13:45.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 770 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22 lub 20.

Mamy jeszcze wolne miejsca!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Pracodawcy chcą aby umowy terminowe trwały maksymalnie 48 miesięcy

Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego we wspólnym stanowisku dotyczącym umów terminowych opowiedzieli się za maksymalnym czasem trwania zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony do 48 miesięcy.
Jednocześnie pracodawcy, w odpowiedzi na propozycje związków zawodowych, postulują sformułowanie katalogu wyjątków od tej zasady dotyczących przykładowo umów na czas określony, wykonywanych w związku z realizacją danego projektu, trwaniem kadencji.

wtorek, 22 kwietnia 2014

Konferencja "Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał" w Opolu

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zapraszają na konferencję „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał”, która odbędzie się 24 kwietnia br. w Opolu, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, ul. Wrocławska 158.


Giełda Papierów Wartościowych systematycznie, od wielu lat zachęca przedsiębiorców do wybrania takiej drogi rozwoju biznesu, która uwzględnia pozyskiwanie kapitału z wykorzystaniem rynków giełdowych. Tym razem będziemy wspierać przedsiębiorców wiedzą w zakresie pozyskiwania środków na rozwój firm podczas cyklu konferencji organizowanych wspólnie z Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbędzie się 24 kwietnia w Opolu, a kolejne warsztaty zostały zaplanowane w Rzeszowie.

Spotkania mają na celu przedstawienie różnych form pozyskiwania kapitału, w tym kompleksowej oferty GPW dla przedsiębiorców, jak również umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów z doradcami, którzy będą wspierać spółkę w przygotowaniach do IPO. Podobne warsztaty były organizowane przez Giełdę w ubiegłych latach i cieszyły się dużym zainteresowaniem, co zachęciło nas do ponownego zaprezentowania tego zagadnienia.

Integralną częścią każdej konferencji będzie debata, której uczestnicy dyskutować będą nt. metod finansowania MSP, w tym pozyskiwania kapitału na rozwój firmy poprzez rynek giełdowy. W trakcie debaty przedstawiciele spółek dowiedzą się o możliwościach jakie daje emisja akcji na rynku NewConnect i obligacji na rynku Catalyst.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Bussines Center Club. Partnerami konferencji są Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Opolgraf S.A., Klub 150, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe w Opolu oraz PROFESCAPITAL Sp. z o.o. Sponsorami wydarzenia są Kopsky Solutions Poland Sp.z o.o. - twórcy usługi boomway.pl, Izba Rzemieślnicza w Opolu oraz Energia dla firm Sp. z o. o. Patronat medialny nad konferencją objęli Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, portal biznes2biznes.com, TVP Opole, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, portal 24opole.pl oraz Forum Opolskiego Biznesu.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

W załączeniu formularz rekrutacyjny:

oraz program konferencji:  

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI I TURYSTYKI W BRUKSELI

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Forum POLSKIEJ GOSPODARKI I TURYSTYKI, które odbędzie się 3 czerwca 2014 w Brukseli. Impreza organizowana jest przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Brukseli we współpracy z biurami regionalnymi w Brukseli. Impreza ta ma na celu promocję w Belgii atrakcyjności polskiej gospodarki oraz polskich osiągnięć z poszczególnych branż:

- meblowej,
- kosmetycznej,
- jachtowy,
- modowej,
- IT i ICT,
- rekreacja i spa.

Forum obejmuje seminaria, spotkania „business to business” oraz prezentację własnego stoiska branżowego, które chcielibyśmy zorganizować z Państwem. Organizatorzy zapewniają darmową powierzchnie oraz posiłki. My ze swojej strony zapewniamy transport. W państwa zakresie byłoby pokrycie kosztów noclegów (około 70 euro /osoba/noc). 

PRACODAWCO, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP

Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu zaprasza w dniu 28.04.2014 pracodawców do udziału w szkoleniu z udziałem inspektorów pracy, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają materiały przygotowane przez specjalistów PIP m.in. listę kontrolną z komentarzem za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.
W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu
tel. 77 47 00 916

Spotkanie w siedzibie OIP w Opolu (sala konferencyjna) w dniu 28.04.2014 o godzinie 10.00

czwartek, 17 kwietnia 2014

Z okazji Dnia Rzemiosła otrzymaliśmy życzenia od Wicemarszałka Województwa Opolskiego 
Pana Tomasza Kostusia


środa, 16 kwietnia 2014

Wyniki konkursu "Jakie znasz zawody?"

Izba Rzemieślnicza w Opolu po raz pierwszy przeprowadziła etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu pn. "Jakie znasz zawody?".

Konkurs adresowany był do trzech grup uczestników:
- konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat
- konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych
- konkurs filmowy dla uczniów gimnazjów

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy. 

 Wszyscy autorzy prac zasłużyli na nagrodę, jednak zgodnie z regulaminem  Komisja mogła nagrodzić 3 prace.

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Spotkania w ramach projektu "Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy"

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA GRUP TEMATYCZNYCH 
w projekcie: 
Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Województwo opolskie, reprezentowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospdarki realizuje, wspólnie z krajem morawsko-śląskim oraz Opolską Fundacją Inicjatyw Międzynarodowych, projekt pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy“, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Projekt ma na celu promowanie współpracy i zwiększanie potencjału czeskich i polskich przedsiębiorców na obszarach transgranicznych oraz stworzenie sieci przedsiębiorców zainteresowanych współpracą biznesu w kraju sąsiednim.
W celu nawiązania lepszych kontaktów między uczestnikami projektu z obu krajów stworzono  

„Analizę istniejących transgranicznych działań gospodarczych na terenie okręgu morawsko-śląskiego i województwa opolskiego“.

Na podstawie szczegółowej analizy i wywiadów z ekspertami zidentyfikowano cztery podstawowe obszary współpracy:

Spotkanie informacyjne „Przedsiębiorca polski na rynku niemieckim - aspekty prawno-organizacyjno-podatkowe"

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu mają zaszczyt zaprosić przedsiębiorców na NIEODPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE pod nazwą „Przedsiębiorca polski na rynku niemieckim - aspekty prawno-organizacyjno-podatkowe"

Spotkanie  odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 r., w godz. 9.00 – 13.30

w  Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 „Ostrówek“, sala ORŁA BIAŁEGO

Ze względu na  ograniczoną liczbę  miejsc uprzejmie prosimy o e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia  14.04.2014

Kontakt do organizatora : Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu
 eksport@ocrg.opolskie.pl , tel. 77 40 33 616

W załączeniu program konferencji

Konferencja finansowana w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie dla Sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Poddziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-3013

Program_spotkania_informacyjnego_16_kwietnia_br_2.pdf

Wystawa Rzemiosła Artystycznego

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje o podjętych przygotowaniach do organizacji

Wystawy Rzemiosła  Artystycznego  im. Zygmunta Dzierli, która odbędzie się listopadzie 2014r.  w salach wystaw czasowych Zamku Królewskiego w Warszawie.

Tematyka – ekspozycja wyrobów rzemieślniczych o charakterze artystycznym, związanych z zawodami nakierowanymi na kreowanie przestrzeni oraz zawodami na kreowanie człowieka m.in. zawody: stolarz, witrażownik, pozłotnik, introligator, złotnik, fryzjer, kaletnik szewc, organomistrz, hafciarka, krawiec.

Wystawa jest przygotowywana we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Zamkiem Królewskim. Zadaniem organizatorów jest m.in zabezpieczenie sal wystawowych, stosownie do rodzajów eksponatów zgłoszonych przez rzemieślników, materiałów informacyjnych oraz katalogu.

Po stronie rzemieślników. którzy dokonają zgłoszenia  pozostanie kwestia dostarczenia i odebrania eksponatów po zakończeniu wystawy (bliższe informacje w załączonych materiałach).

Na obecny etapie zbierane są deklaracje rzemieślników, wytwarzających wyroby o charakterze artystycznym, dotyczące zgłoszenia  eksponatów.  Celem działania jest przygotowanie scenariusza wystawy oraz zabezpieczenie do tego odpowiednich sal wystawowych.

Na potrzeby tych prac przygotowano ankietę, w której należy opisać eksponat, załączyć po 3 zdjęcia do każdej karty oraz przesłać na adres Związku Rzemiosła Polskiego, 00-246 Warszawa. ul.Miodowa 14.

Zainteresowani rzemieślnicy powinni zapoznać się z ogólnymi warunkami zgłoszenia eksponatu.

Karty zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami prosimy przesłać do końca kwietnia  br.