Szkolenie z ochrony danych osobowych - 27 wrzesień 2016

W dniu 27 września br w godzinach od 09:00 do 16:00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się Szkolenie z ochrony danych osobowych.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Ilość dni: 1
Ilość godzin: 6
Godziny zajęć: 09:00 - 16:00
Cena: 370,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

We wrześniu / październiku przeprowadzać będziemy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.
Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych 
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22 lub 20.
Mamy jeszcze wolne miejsca!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Szkolenie / kurs obsługi programu AutoCAD - październik 2016

W dniach 25, 26,27 października br w godzinach od 15:30 do 20:00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się kurs obsługi programu AutoCAD.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.


Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 720,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO - listopad 2016

 W dniach 15, 16, 17 listopada br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 - 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl

Szkolenie z ochrony danych osobowych - specyfikacja

W trakcie szkolenia:
1. Zarejestrujesz dwa zbiory na platformie Generalnego Inspektora Danych Osobowych a tym samym zaoszczędzisz 200 zł,
2. Na twojej stronie internetowej zostaną wprowadzone prawidłowe  zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaoszczędzisz 150 zł.
3. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i spełnisz obowiązek wdrożenia ochrony danych osobowych jaki narzuca Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.u.2016r., poz.922).
4. Unikniesz kary grzywny nawet do 50.000 zł.

Szkolenie jest skierowane do :
* właścicieli przedsiębiorstw i kadra zarządzająca
* osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów, * osoby obsługujące reklamacje)
* osoby będącej lub przygotowującej  się do objęcia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
* osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych

Program
* Omówienie stron internetowych
- Czy formularze zawierają adekwatne formuły prawne?
- Czy spełnia obowiązki informacyjne?
- Czy Twój newsletter jest zgodny z wymogami GIODO?
* Rejestracja zbiorów danych osobowych
* Sprawdzimy  jakie zbiory funkcjonują w Twojej firmie.
* Przeprowadzimy rejestrację dwóch zbiorów
* Omówimy podstawy prawne i najczęstsze błędy

Realizacja obowiązku informacyjnego
* Co to jest „obowiązek informacyjny”?
* Jak należy spełnić „obowiązek informacyjny” ?
* Odpowiedzialność karna

Dokumentacja przetwarzania
* Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
* Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
* Umowy powierzenia przetwarzania  i poufności
* Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji
* Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
* Ewidencja osób upoważnionych i aneks do zakresu obowiązków pracowników
* Odpowiedzialność karna

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
* czy warto powoływać ABI?
* obowiązki ABI
* kontrole GIODO a ABI
* dzięki szkoleniu będziesz miał
* zarejestrowane dwa zbiory,
dostosowanie Twojej strony internetowej do wymogów GIODO,

Dzięki szkoleniu dowiesz się
* jak zwiększyć bezpieczeństwo Twojej firmy,
* jak należy przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem w Twojej firmie,
* jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych,
* jakie dokumenty ochrony danych osobowych są obowiązkowe,
* jak należy zabezpieczać dane osobowe zgodnie z wytycznymi GIODO,
* jak i z kim zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
* jak przeszkolić pracowników
* jakie należy klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,
* jakie zbiory podlegają rejestracji w GIODO,

Metody i środki szkolenia:
W oparciu o omówienie orzecznictwa sądowego oraz interpretację GIODO prowadzony jest interaktywny wykład, z zastosowaniem: prezentacji multimedialna, studia przypadków (case study), dyskusja uczestników i prowadzącego

Nadrzędne cele:
1. zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922)  także aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami stawianymi przez GIODO,
2. wyjaśnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego zadań, kompetencji i roli,
3. opanowanie praktycznych umiejętności opracowania klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także określenia i wprowadzenia niezbędnych zmian w jednostce organizacyjnej dostosowujących jej działania do wymagań prawnych,
4. omówienie zasad opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych,
5. zapoznanie z kwestiami związanymi z rejestracją zbiorów danych osobowych w GIODO, a także prowadzeniem przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji jawnego rejestru zbiorów danych osobowych,
6.  zapoznanie z planowanymi zmianami w  międzynarodowym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych,


Szkolenie poprowadzi specjalista od wdrażania systemów ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą i innymi ustawami branżowymi, Auditor ISO 27001:2005. Prowadzący pełni funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilku przedsiębiorstwach. Ma za sobą wiele przeprowadzonych audytów, wdrożeń systemu ochrony danych osobowych których wartość wypływa z doświadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy z firmami. 

Specyfikacja kursu.
Kurs składa się z 8 godzin i odbywa się w godzinach : 09:00 - 16:00

Oferta pracy - sprzątaczkaIzba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje pracownika na stanowisko: sprzątaczka. Umowa na czas określony, z możliwością stałego zatrudnienia (umowa o pracę, pełen etat). Miesięczny system wynagradzania.

Ogólny zakres obowiązków
- utrzymanie porządku i czystości w rejonie wewnętrznym budynku Izby
- właściwe gospodarowanie przekazywanymi środkami czystości
- wykonywanie czynności porządkowych w rejonie zew. Izby oraz wysyłka korespondencji, w razie nieobecności osoby za to odpowiedzialnej
- wykonywanie poleceń zgodnie z dyspozycjami przełożonego

Rozkład czasu pracy:
I.   poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od godz. 12:00 do godz 20:00
II.  środa - od godz. 13:00 do godz. 21:00

Adres miejsca wykonywania pracy: Izba Rzemieślnicza w Opolu, Katowicka 55, 45-061 Opole

Oczekiwania pracodawcy:
- Wykształcenie - bez znaczenia
- Uczciwość, rzetelność, sumienność

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Więcej informacji udzieli Naczelnik Wydziału Finansowo-administracyjnego: Michał Gmitrasiuk, telefon 602 350 127.

Pomieszczenia biurowe pod wynajem

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania następujące pomieszczenia pod wynajem:
a) pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze, o powierzchni 255,67 m2,
b) pozostałe pomieszczenia na parterze, o powierzchni 170,03 m2,
c) pomieszczenia biurowe na II piętrze, o powierzchni 88,34 m2,
d) pomieszczenie biurowe na parterze, o powierzchni 24,78 m2.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@izbarzem.opole.pl lub telefonicznego 77 454 31 73 w. 28.MIĘSNA ARENA - 26-27 sierpnia 2016 roku w Opolu na Starym Rynku w ramach Opolskich Smaków

Izba Rzemieślnicza w Opolu wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rp i Ogólnopolskim Cechem Rzeźników - Wędliniarzy - Kucharzy maja zaszczyt zaprosić na Akcję Promującą Polską Wieprzowinę i Wołowinę pod nazwą MIĘSNA ARENA która odbędzie się 26-27 sierpnia 2016 roku w Opolu na Starym Rynku w ramach Opolskich Smaków. Impreza objęta jest Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza Wiśniewskiego, oraz Patronatem Medialnym TVP3 Opole, Radio Opole oraz NTO Nowa Trybuna Opolska. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zdobądź z nami uprawnienia pedagogiczne !

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY WE WRZEŚNIU
MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 454 31 73 w. 22 lub 20

Ministerstwo pracy o umowach o refundacje zawartych do końca grudnia 2013 r.

Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje  wyjaśnienie i zdanie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie problemów związanych z umowami o refundacje, zawartymi z OHP do końca grudnia 2013 r. Informujemy też, że list o  podobnej treści został skierowanych także do KG OHP (wg. inf. uzyskanych w resorcie).