poniedziałek, 30 stycznia 2023

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki  zawodu odbędzie się w terminie od 13 do 28 lutego 2023r ( 10 spotkań ).

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 850 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20 

Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

wtorek, 17 stycznia 2023

Informacja o egzaminach czeladniczych dla uczniów III klas Branżowych Szkół I Stopnia

  Izba Rzemieślnicza w Opolu  informuje, że  egzaminy czeladnicze dla pracowników młodocianych, którzy są zatrudnieni w celu nauki zawodu u rzemieślnika i są uczniami klas III Branżowej Szkoły I Stopnia będą się odbywały tak jak w roku poprzednim tj. w okresie od 10 marca do 15 czerwca 2023r..
Dokumenty należy złożyć do dnia 28 lutego 2023r.
Komplet dokumentów zawiera:
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego podpisany przez Dyrektora Szkoły wraz z klauzulą o RODO.
2. Kopię umowy o naukę zawodu.
3. Zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu.
4. Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej. Opłata za egzamin czeladniczy w 2023r. wynosi 870,25 zł.
Nr rachunku bankowego na który należy wpłacić opłatę za egzamin:
Santander Consumer Bank: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
5. Aktualną fotografię – format legitymacyjny.
W/w dokumenty są dostępne na stronie internetowej Izby w zakładce Wydział Oświaty/dokumenty do pobrania.
Umowy o naukę zawodu zawarte na okres dłuższy  do dnia 31.08.2023r  należy skrócić do dnia 31.08.2023r.

wtorek, 13 grudnia 2022

Wyniki konkurs na plakat promujący naukę zawodu w rzemiośle

Konkurs na najlepszy plakat promujący naukę zawodu w rzemiośle rozstrzygnięty. Jury wybrała laureatów. Konkurs przeprowadzono w ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności.

 
 
 
 
WYNIKI KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY NAUKĘ ZAWODU W RZEMIOŚLE

Klasa VI:

1 miejsce – Aleksandra Kalla – Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie

2 miejsce – Wiktoria Rosak – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie

3 miejsce – Magdalena Rupacz – Zespół Szkolno–Przedszkolny im. J. von Eichendorffa w Krośnicy

Wyróżnienie:

Bernadetta Panek – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu

Kamil Gliniak - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie

Klasa VII-VIII

1 miejsce – Hanna Koj - Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie

2 miejsce – Anna Krzywy – Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach

3 miejsce – Filip Kucharski - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie

Wyróżnienie:

Maja Wilczek - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu

Natalia Redziak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie – Koźlu

Natalia Hendel - Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie

Szymon Bogdanik – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Brzegu

Jakub Szłapa - Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie

Natalia Hrynishak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich

Amelia Janik – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce

Szkoła Branżowa:

1 miejsce - Nikola Wiśniewska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

2 miejsce – Józefa Szoma – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Specjalna w Grodkowie

3 miejsce – Nikola Krasuska - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Wyróżnienie:

Judyta Kuliberda – Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej w Opolu

Karolina Przybyło - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Sabina Dreszer - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Ewelina Gąsiorek - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 Specjalna w Grodkowie

Serdecznie gratulujemy laureatom!

 
 

wtorek, 22 listopada 2022

Poczyniliśmy kolejny krok ku dostępności.

W ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności Izba Rzemieślnicza w Opolu napisała projekt umożliwiający dostosowanie obsługi klienta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy zakup w ramach projektu to pętla indukcyjna.

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu i jak się okazuje nie tylko słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością. Istnieje szereg sytuacji, w których pętla indukcyjna, może okazać się rozwiązaniem optymalnym.

 

czwartek, 27 października 2022

Konkurs plastyczny na plakat promujący naukę zawodu w rzemiośle

Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje na szczeblu regionalnym Konkurs plastyczny na plakat promujący naukę zawodu w rzemiośle. Celem konkursu jest promocja szkolnictwa  branżowego  i technicznego jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół branżowych.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu o formacie A3 dowolną techniką.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55, 45-061 Opole, do dnia 30.11.2022r.
Wszelkie pytania proszę kierować do Wydziału Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, pod numer tel. 77 454 31 73 wew. 20, 21, 22, 27  lub mailowo: info@izbarzem.opole.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

 regulamin konkursu.odt

środa, 31 sierpnia 2022

Wyniki egzaminów czeladniczych dla uczniów / absolwentów III klasy Szkoły Branżowej

Wyniki egzaminów czeladniczych opublikowane są w zamieszczonej niżej tabeli.
Wyniki należy interpretować w następujący sposób :
egzamin zdany – ocena : celujący ( 6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny ( 3) egzamin niezdany – ocena : niedostateczny ( 2).
Przy każdej ocenie niedostatecznej znajduje się informacja , która część egzaminu czeladniczego  nie została zaliczona .
    Zdający, który uzyskał negatywny wynik egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego to zadanie lub zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną.
W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin poprawkowy w kwocie 380, 36zł.
    Zdający , który uzyskał pozytywny wynik egzaminu może odebrać świadectwo czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 2.3 , II piętro )
od dnia 12 września 2022 - pod warunkiem, że dostarczył do Izby kopię świadectwa ukończenia  Szkoły.
    Świadectwo czeladnicze można odebrać osobiście z dowodem osobistym lub przez osobę upoważnioną. Wzór upoważnienia znajduję się na stronie internetowej Izby
w zakładce „ Wydział Oświaty”

wyniki egzaminów 2022.pdf

czwartek, 7 lipca 2022

Rekrutacja do szkoły trwa !


   Rekrutacja elektroniczna:

  https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Masz pytania zadzwoń lub przyjdź do sekretariatu Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. Tel. 77 400 78 72  Opole, ul. Luboszycka 9 pok. 1 (parter)