poniedziałek, 8 lutego 2016

Opolska Marka 2015

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejną - trzynastą - edycję konkursu "Opolska Marka" w ramach promocji potencjału gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami.
Celem Konkursu „Opolska Marka 2015", jest wyłonienie wiodących eksporterów, najlepszych przedsiębiorstw innowacyjnych i rewitalizujących obiekty oraz produktów roku 2015, a także ich promowanie na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto intencją konkursu jest rozpowszechnianie informacji o potencjale produkcyjnym i usługowym, innowacyjności i możliwościach eksportowych przedsiębiorstw województwa opolskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach: „Eksport", „Innowacje", „Rewitalizacja", „Produkt promujący region", „Produkt", "CSR-Przedsiębiorstwo dla regionu", "Przedsiębiorstwo społeczne" oraz "Przedsiębiorstwo roku", a jego laureaci zostaną wyróżnieni prestiżowym symbolem promocyjnym "Opolskiej Marki".

Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 12 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia)

piątek, 5 lutego 2016

seminarium "Własna firma w Niemczech jako rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej"

Ministerstwo Gospodarki Nadrenii-Palatynatu wraz z Biurem Nadrenii- Palatynatu w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct zapraszają na seminarium polsko- niemieckie pn.: ”Własna firma w Niemczech jako rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej”
Seminarium  odbędzie się 22 lutego 2016 w Centrum Nauka-Biznes/Politechniki Opolskiej, Opole, ul. Waryńskiego 4, początek o godz. 9.30.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

czwartek, 4 lutego 2016

Atrakcyjne pomieszczenia do wynajęcia od kwietnia

Od kwietnia br w Rzemieślniczym Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanym w Izbie Rzemieślniczej w Opolu dostępne będą dwa pomieszczenia opisane poniżej. Osoby zainteresowane wynajmem zapraszamy do kontaktu.

 
- pomieszczenie 4-7 - 12,90 m2

- pomieszczenie 4-8 - 32,88 m2

Szkolenie / kurs obsługi programu AutoCAD - luty 2016

W dniach 8, 9, 10 lutego br (I grupa) oraz 23, 24, 25 lutego br (II grupa) w godzinach od 15:30 do 20:00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się kurs obsługi programu AutoCAD.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.


Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 720,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (3dni, 18 h lekcyjnych) - marzec 2016

 W dniach 15, 16, 17 marca br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Koszt: 600 zł brutto

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl

wtorek, 2 lutego 2016

W Parlamencie o edukacji zawodowej

Sekretarz Stanu w MEN Teresa Wargocka podczas ostatniego wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mówiła m.in. o szkolnictwie zawodowym.
– Pomimo, że liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w Polsce spada, to liczba uczniów wybierających naukę w technikach, bądź zasadniczych szkołach zawodowych wzrasta – odpowiadała na pytania posłów sekretarz Teresa Wargocka. Wiceminister edukacji zaznaczyła też, że mimo elastycznego systemu kształcenia zawodowego, konieczne jest wzięcie większej odpowiedzialności za nie przez poszczególne sektory gospodarki oraz przez samych przedsiębiorców.

Podatek marketowy groźny dla małych firm. Stanowisko ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego skierował do ministra finansów kolejne stanowisko w sprawie projektu ustawy o podatku od handlu. Wcześniej ZRP poparł pomysł podatku progresywnego ze stawką w pierwszym przedziale skali 0,4 proc. z kwota wolną 12 mln zł. Obecnie MF ogłosiło nowe propozycje, podnosząc stawkę w pierwszym przedziale skali do 0,7 proc.

piątek, 29 stycznia 2016

Zapraszamy do wysłuchania prezentacji webinaryjnej czwartek 4.02 godz. 17.30

Serdecznie zapraszamy właścicieli i pracowników małych i miko przedsiębiorstw do wysłuchania kolejnej prezentacji webinaryjnej w ramach projektu LIFE+ 3xŚrodowisko/PL
Termin 4.02.2016 /czwartek/ godz. 17.30
Temat "Energetyka odnawialna u progu komercjalizacji - optymalne rozwiązania technologii OZE dla przedsiębiorstw"
Prelegent Piotr Dziamski - EC BREC Instytut Energetyki Odnawailnej
Link poprzez który można  dostać się do pokoju w którym wysłuchamy prezentacji:
http://zwiazekrzemioslapolskiego.clickmeeting.com/647536934

Krajowy Fundusz Szkoleniowy- dofinansowanie szkoleń pracowniczych w 2016 r.

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

środa, 27 stycznia 2016

Konkurs BHP 2016

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje, że wraz z Państwową Inspekcją Pracy przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W tym roku odbędzie się szesnasta edycja tegoż wydarzenia.
Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.