piątek, 20 sierpnia 2021

Kongres Firm Rodzinnych – Gotowi na Jutro

Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja na Kongres Firm Rodzinnych. Jest to wspólne przedsięwzięcie środowiska biznesowego, samorządowego i akademickiego, jedyne i pierwsze na Dolnym Śląsku wydarzenie o tej skali i wadze merytorycznej adresowane do osób z całej Polski prowadzących firmy rodzinne, przyszłych sukcesorów oraz pracowników tych firm. Tematem przewodnim najbliższego Kongresu jest hasło: „Gotowi na jutro”. Zachęcamy Państwa do zapisu poprzez formularz zgłoszeniowy:

 https://kfr.com.pl/#formularz

XIX edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP

 Informujemy, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła nabór do XIX edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

Zachęcamy organizacje rzemiosła do  wytypowania i zgłaszania kandydatur firm rzemieślniczych ( kandydatury można zgłaszać w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalnych).  Kandydatury prosimy przesyłać do Zespołu Rozwoju i Komunikacji Związku Rzemiosła Polskiego do 1 września 2021 na adres: lewicka@zrp.pl.  Zgłoszenia kandydatur w imieniu wszystkich organizacji rzemiosła dokona Związek Rzemiosła Polskiego

Regulamin Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie Kancelarii Prezydenta RP pod adresem:  Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Kancelaria / Nagroda Gospodarcza / Materiały do pobrania [XIX edycja]

https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania-xix-edycja/


W przypadku pytań prosimy o kontakt ze wsparciem organizacyjnym Nagrody pod nr tel. (22) 695-11-99 oraz adresem e-mail: nagroda.gospodarcza@prezydent.pl .

Wstępne Stanowisko ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 lipca b.r. rząd ogłosił projekt ustawy zmieniającej przede wszystkim przepisy podatkowe i realizujący program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, którego założenia zostały przedstawione 15 maja 2021. Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia uwagi oraz wątpliwości dotyczące zaproponowanych zmian w prawie podatkowym, koncentrując się na tych, które w sposób istotny wpłyną na działalność mikro- i małych firm, w szczególności niewielkich firm rzemieślniczych.

Rada Przedsiębiorczości krytycznie ocenia projekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład

W naszej ocenie projektowane przepisy – w swej obecnej formie – nie realizują stawianych przed nimi celów, jednocześnie pogłębiając niespójność polskiego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego. Oczekujemy merytorycznej dyskusji z rządem na temat proponowanych zmian, opartej o rzetelną ocenę skutków projektowanych regulacji, która prowadziłaby do wypracowania zrównoważonego i spójnego systemowo docelowego modelu opodatkowania i oskładkowania dochodów z działalności gospodarczej

czwartek, 8 lipca 2021

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia zaczynamy 09.08.2021 r. i potrwają do 24.08. 2021 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA !

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20 

piątek, 2 lipca 2021

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI

1 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Z tej okazji Krajowa Rada Spółdzielcza życzy środowisku rzemieślniczemu wszystkiego dobrego, Związek Rzemiosła Polskiego dołącza się do życzeń.

Wniosek Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie uwzględnienia w systemie informatycznym ZUS wyłączenia młodocianych z ogólnej liczby zatrudnionych

29 czerwca 2021 r. Związek Rzemiosła Polskiego zawnioskował w piśmie skierowanym do Pana Jarosława Gowina - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o pilne usprawnienie i zmodyfikowanie systemu informatycznego za pośrednictwem, którego w ramach programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia ze wszystkich okresów wymaganych do ustalenia średniego zatrudnienia.

czwartek, 24 czerwca 2021

Spotkanie z Panią Minister Olgę Semeniuk - wiceszefową Ministerstwa Rozwoju

W dniu dzisiejszym gościliśmy Panią Minister Olgę Semeniuk - wiceszefową Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Opolskiego Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka. Rozmawialiśmy o kształceniu dualnym i potrzebach zakładów rzemieślniczych. Pani Minister przedstawiła założenia programu Polski Inkubator Rzemiosła oraz możliwości wsparcia organizacji rzemieślniczych.

środa, 16 czerwca 2021

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona jest za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.