poniedziałek, 9 grudnia 2019

Rejestracja firmy w BDO tylko do końca roku

Do 31 grudnia 2019 r. większość przedsiębiorców musi zarejestrować się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach. Jeśli ktoś spóźni się nawet o kilka dni, może spodziewać się kary finansowej (do miliona zł), a nawet aresztu.

środa, 4 grudnia 2019

II SPOTKANIE „ROK W DIALOGU”

W dniach 9-10 grudnia 2019 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się drugie spotkanie promujące dialog społeczny i podsumowujące ważne dla partnerów społecznych, w szczególności organizacji pracodawców rzemieślników, wydarzenia legislacyjne roku 2019 z udziałem Rady Dialogu Społecznego. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

piątek, 29 listopada 2019

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA RZEMIEŚLNIKÓW

W każdy piątek, w godzinach 14.00 do 17.00, w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, udzielane są bezpłatne porady prawne dla rzemieślników. Porad udziela Mecenas Andrzej Toll.
Nie trzeba się wcześniej zgłaszać ani zapisywać.  Osoby zainteresowane mogą przyjść w wyznaczonych godzinach do biura.

Budynek Izby Rzemieślniczej w Opolu, Ul. Katowicka 55
II piętro, pokój 2.10
Wejście klatką schodową od strony Biedronki lub wjazd windą (wejście do PFRONU)

czwartek, 28 listopada 2019

Wręczono nagrody Głównego Inspektora Pracy

W dniu 26 listopada 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz statuetek Mecum Tutissimus Ibis w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczono również Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.
Celem Nagrody im. Haliny Krahelskiej jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i prawa pracy.

piątek, 22 listopada 2019

Spotkanie konsultacyjne z izbami rzemieślniczymi dot. Planów Działania na 2019 i 2020 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Spotkanie konsultacyjne odbyło się  20 listopada 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Wzięli w nim udział eksperci ZRP oraz izb rzemieślniczych zajmujący się problematyką projektów finansowanych z funduszy unijnych. Celem spotkania było omówienie i wypracowanie uwag organizacji rzemiosła do Planów Działania na 2019 i 2020 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

poniedziałek, 18 listopada 2019

Perły Powiatu Oleskiego 2019

Perły Powiatu Oleskiego 2019 rozdane – nasi członkowie oleskiego Cechu wśród nagrodzonych 14 listopada 2019 r. podczas XI Forum Ekonomicznego Kooperacja, Starosta Oleski Roland Fabianek wręczył „Perły Powiatu Oleskiego” doroczne nagrody gospodarcze.  „Czarną Perłę Powiatu Oleskiego” za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i promocję powiatu oleskiego otrzymał Alojzy Bardorz Starszy Cechu Rzemiosł Róznych i M.P w Oleśnie i członek naszego Cechu Radosław Gliński  szef firmy Elektromatik Sp. z o.o. ze Starego Olesna. – perła w kategorii produkt/ usługa roku.

piątek, 15 listopada 2019

Uwaga: Awaria linii telefonicznej.   Prosimy dzwonić pod numer tel. 77 453 79 71. Oświata wew. 20 lub 22. Księgowość wew. 26

30. edycja Konkursu „Teraz Polska”

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała jubileuszową, 30. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2020 roku.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.