MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA BRANŻY OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W DNIACH 21– 23 CZERWCA 2016 r., POCZDAM NIEMCY - GREEN VENTURES 2016

Izba Przemysłowo-Handlowa Poczdam zaprasza przedsiębiorstwa z województwa opolskiego do udziału w międzynarodowym spotkaniu gospodarczym „Green Ventures 2016” połączonym z giełdą kooperacyjną (możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm z kilkunastu krajów), które odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2016 roku w Poczdamie. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przejmie wszystkie formalności związane z udziałem Państwa firmy w „Green Ventures 2016” – zgłoszenie udziału, organizację przejazdu i rezerwację noclegów. Przedstawiciel urzędu będzie towarzyszyć Państwu podczas wszystkich dni pobytu w Niemczech.

Zwycięscy finału XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP

Zakończył się finał XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP, dla uczniów rzemiosła z całej Polski, laureatów edycji regionalnych.
Finał odbył się w siedzibie ZRP w Warszawie i był zorganizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy. O tytuł lidera walczyło 46 uczniów.
Wśród zaproszonych gości byli: Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy, Anna Bąkiewicz, główny specjalista Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN oraz Alfred Brzozowski z Centralnego  Instytutu Ochrony Pracy.

Zapytanie ofertowe - remont III piętra

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje wykonawcy do wykonania remontu pomieszczeń znajdujący się na III piętrze w obiekcie Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Do zrobienia są:
- podłoga - panele / wykładzina pcw w pomieszczeniach, płytki w łazience
- ściany - naprawa w razie popękań, odświeżenie
- nowe oświetlenie spełniające obecne wymogi
- gniazda internet i telefoniczne z zejściem do serwerowni znajdującej się na pierwszym piętrze
- grzejniki
- likwidacja ścianek działowych
- sufit podwieszany
- okno w pomieszczeniu o powierzchni 12,0 m2 znajdującym się obok toalety
- pisuar
- 2 zlewy
- podgrzewacz wody / boiler

Pomieszczenia zobaczyć można od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:30. Więcej informacji uzyskać można telefonicznie kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Finansowo – Administracyjnego pod numerem 602 350 127. Oferty prosimy zgłaszać do sekretariatu do dnia 03 czerwca 2016 roku.

Plik do pobrania: rzut III piętra.pdf

Seminaria regionalne pt. „Możliwości ochrony znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej”

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminariach regionalnych pt. „Możliwości ochrony znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej”, poświęconych procedurom ochrony znaków towarowych. Na gruncie przepisów krajowych ostatnie nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziły szereg istotnych zmian, z których najważniejsze dotyczą reformy systemu rejestracji znaków towarowych.
 Szkolenia mają za zadanie przybliżyć zarówno nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce, jak i przedstawić specyfikę procedury regionalnej – przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz procedury międzynarodowej, administrowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Eksperci Urzędu Patentowego RP w przystępny sposób przedstawią między innymi najważniejsze aspekty procedury zgłoszeniowej w Polsce, uwzględniając postępowanie w sprawie sprzeciwu. Omówione zostaną także przeszkody rejestracji znaków towarowych w kształcie zmienionym przez nowelizacje przepisów krajowych.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

XXXII Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego

Informujemy, że dnia 24 lipca 2016 roku odbędzie się w Sieradzu XXXII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine'a Cierplikowskiego.
W imieniu organizatora zapraszamy uczniów do udziału w konkursie i przeżywania niezapomnianych chwil podczas Open Hair Festival 2016.
Konkurs im. Antoine'a Cierplikowskiego jest wydarzeniem cyklicznym i wprowadza przyszłych adeptów fryzjerstwa w świat mody, sztuki i prestiżu, nieodzownych elementów współczesnego fryzjerstwa.

I Rodzinny Festyn Rzemieślniczy w Bilawie

W maju na terenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie przy ul. Polnej 2 odbył się I Rodzinny Festyn Rzemieślniczy. Była to impreza lokalna, zorganizowana nie tylko dla uczniów i rodzin z naszej szkoły, ale również dla wszystkich mieszkańców Bielawy. Na plac przed szkołą przybyły całe rodziny: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, bielawskie dzieci i młodzież, aby wspólnie się bawić, brać udział w różnych zabawach i konkursach, skosztować coś dobrego i otrzymać nagrody. Z myślą o odwiedzających przygotowano moc atrakcji – m.in.  sportowe potyczki indywidualne, grupowe, rodzinne, zagadkowy kącik nagród, wielkie dmuchańce, trampolinę, stoisko fryzjerskie, malowanie twarzy dzieciom, konkursy plastyczne pilotowane przez Straż Miejską w Bielawie, połączone z pogadankami nt bezpieczeństwa na drodze i zachowania czystości i ostrożności, podczas spacerów z naszymi pupilami.

Projekt zmian do ustawy o związkach zawodowych. Wspólna opinia pracodawców

Strona pracodawców RDS, w tym Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawiła wspólne stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Ich  zdaniem „projekt w przedstawionym kształcie zmienia ustrój zbiorowych stosunków pracy w Polsce i dlatego nie może być przedmiotem zmiany procedowanej w formie przedłożenia rządowego dokumentu, konsultowanego w trybie ustawy o związkach zawodowych i organizacjach pracodawców, lecz powinien stać się najpierw przedmiotem negocjacji autonomicznych, a następnie trójstronnych”.

ZRP o projekcie ustawy o dniach wolnych od pracy

Związek Rzemiosła Polskiego w opinii przekazanej posłowi Adamowi Podgórskiemu, zastępcy szefa Kancelarii Sejmu, odniósł się do poselskiego projektu ustawy o dniach wolnych od pracy.
Według ZRP propozycja dwóch dodatkowych dni wolnych (Wielki Piątek i 24.12 – Wigilia) z zastrzeżeniem, że w tych dniach czas pracy nie będzie mógł przekraczać 4 godzin na dobę- może budzić wątpliwości. Przedmiotem ustawy o dniach wolnych od pracy jest wyznaczenie przez ustawodawcę takich dni, w których wykonywanie pracy jest, co do zasady niedopuszczalne.

Spotkanie przedstawicieli rzemiosła z resortem edukacji

Resort edukacji, reprezentowany przez Marzennę Drab, podsekretarza stanu oraz  Jadwigę Paradę - dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego spotkał się z  kierownictwem Związku Rzemiosła Polskiego i Izb Rzemieślniczych, reprezentujących środowisko z terenu całego kraju. Spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.
Tematem przewodnim konferencji była problematyka kształcenia zawodowego w kontekście planowanych zmian w systemie edukacji oraz udziału pracodawców i ich organizacji w tym procesie.

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO - maj / czerwiec 2016

 W dniach 31.05, 01.06 i 02.06 br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 09:30 - 14:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl