piątek, 12 września 2014

Sukces Województwa Opolskiego na 41. Międzynarodowych Targach Meblowych MTM 2014 w Ostródzie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki/OCRG w ramach realizowanego projektu Opolska Platforma Innowacji było koordynatorem stoiska promocyjnego Województwa Opolskiego podczas 41. Edycji międzynarodowych targów meblowych MTM 2014 w Ostródzie w terminie 02.- 05.09.2014. Stoisko  występowało na tych targach pod hasłem promocyjnym: „Opolskie w formie”, które w swojej treści łączyło  dwa ważne elementy przekazu, po pierwsze symbolizując opolskie meblarstwo w połączeniu z innowacyjnym designem, jako jedną z kluczowych branż i dynamicznie rozwijających się specjalizacji regionalnych oraz ogólnie dobrą kondycję (formę) szybko rozwijającej się  regionalnej gospodarki.

środa, 10 września 2014

Kilometry oszczędności dla Ciebie i Twojej firmy na stacjach Orlen i Bliska

Przyjeżdżasz na stację benzynową, tankujesz paliwo i podajesz kasjerowi kartę rabatową BIZNESTANK. Zapłacisz za zakup paliwa mniej niż wynosi cena z pylonu. Przecież to kilometry oszczędności dla Twojej firmy!

Rabaty otrzymujesz niezależnie od ilości paliwa, które kupujesz. Program BIZNESTANK umożliwia odbieranie faktur zbiorczych raz w miesiącu na stacji, na której została podpisana umowa

Co zrobić aby otrzymać kartę BIZNESTANK wraz ze zniżką dla przedsiębiorców zrzeszonych w cechach rzemieślniczych?
1. Udaj się na najbliższą stację ORLEN lub BLISKA
2. Podpisz umowę i odbierz kartę rabatową BIZNESTANK
3. Wyślij informację do Izby Rzemieślniczej w Opolu o podpisaniu umowy
4. Ciesz się rabatami i tankuj taniej

BIZNESTANK to oferta PKN ORLEN przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu specjalnie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zrzeszonych w cechach rzemieślniczych, oparta na wykorzystaniu karty magnetycznej.  Karta BIZNESTANK umożliwia automatycznie naliczanie rabatów na prawie 1300 stacjach ORLEN i BLISKA w całej Polsce jak również skraca czas obsługi oraz fakturowania na stacjach paliw. Umowę rabatową można zawrzeć od ręki, bezpośrednio na wybranej stacji płockiego koncernu, oznaczonej znakiem BIZNESTANK. Wystarczy przedstawić kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypełnić na miejscu formularz.

Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Izbą Rzemieślniczą w Opolu:
telefonicznie pod numerem 77 454 31 73 lub mailowo info@izbarzem.opole.pl

Więcej informacji o kartach BIZNESTANK:
www.biznestank.pl
www.flota.orlen.plCzas to pieniądz. Zacznij oszczędzać już dziś!

piątek, 5 września 2014

Wynajem powierzchni biurowej po preferencyjnych stawkach w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości

Izba Rzemieślnicza w Opolu w ramach Rzemieślniczego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie miała do wynajęcia pomieszczenia po preferencyjnych stawkach dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub osób prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata. Do dyspozycji pozostało już tylko 1 pomieszczenie mieszczące się w budynku Izby przy ulicy Katowickiej 55 w Opolu.

Szczegóły uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.

Poniżej rzuty oferowanych pomieszczeń. 


Wynajem powierzchni biurowej, sal szkoleniowych (...)

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania do wynajęcia pomieszczenia biurowe zlokalizowane na II piętrze. Posiadamy również do wynajęcia pomieszczenia biurowe na IV piętrze dla osób rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata (w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości) w budynku Izby Rzemieślniczej, mieszczącej się przy ulicy Katowickiej 55.


Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.


Do zaoferowania mamy także sale wykładowe i szkoleniowe. Szczegóły znajdziecie państwo tutaj.

środa, 3 września 2014

SZKOLENIA BHP DLA WSZYSTKICH GRUP PRACOWNICZYCH WE WRZEŚNIU W ATRAKCYJNEJ CENIE

Miesiąc wrzesień to miesiąc, w którym pracodawcy podpisują umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi. Należy pamiętać, że nie można dopuścić pracownika do pracy bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu bhp (szkolenie wstępne).
Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w miesiącu wrześniu br. prowadzić będzie szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich grup pracowniczych i dla różnych branż. Szkolenia prowadzone w formie instruktażu lub seminarium odbywać się będą w Izbie Rzemieślniczej. Przy zorganizowanej grupie uczestników możliwe przeprowadzenie szkolenia w siedzibie pracodawcy.
Terminy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.

W sprawie szkoleń bhp prosimy o kontakt:
Damian Ozorkiewicz tel. 77 454 31 73 w.20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA


Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu przełom września i października.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.
Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Upomnienie za brak statystycznej karty wypadku?

Przepisy § 3 rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (dalej r.s.k.w.) stanowią, iż statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną kartę sporządza się według (§ 4 r.s.k.w.) objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do r.s.k.w. Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Część II, uzupełniającą, statystycznej karty sporządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 2 r.s.k.w.

czwartek, 21 sierpnia 2014

Szkolenia osób zatrudnionych na zlecenie

Kwestie szkolenia bhp oraz badań lekarskich osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej są uregulowane w art. 304 i 3041 ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Przepis art. 304 k.p. określa obowiązki pracodawcy wobec „pracowników cywilno-prawnych”, natomiast art. 3041 k.p. – obowiązki pracownicze, o których mowa w art. 211 k.p., rozciąga również na tę kategorię podwładnych.
Przypomnijmy, że art. 211 k.p. mówi o podstawowych obowiązkach pracownika z zakresu bhp. W szczególności pracownik jest obowiązany:
- znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
- stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
- poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

środa, 20 sierpnia 2014

Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu efektywności energetycznej, fotowoltaiki i kogeneracji dla firm z sektora MŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, w ramach którego realizowane są bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania kogeneracji oraz systemów fotowoltaicznych w firmach z sektora MŚP.
Podczas szkoleń i doradztwa pokażemy jak obniżyć zużycie energii w Twojej firmie. Sprawdzimy, jaki system fotowoltaiczny i kogeneracyjny będzie dla niej optymalny.
Pracownicy firm uczestniczący w projekcie wezmą udział w dwudniowym szkoleniu, a następnie skorzystają z indywidualnego doradztwa. Terminy i miejsce szkolenia oraz doradztwa zostaną uzgodnione z przedsiębiorstwami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Zarówno szkolenia jak i doradztwo przeprowadzą eksperci posiadający wysokie kwalifikacje w danej tematyce.
Efektem udziału w projekcie będzie opracowanie dla każdej z firm planu działań proekologicznych, który zostanie przygotowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa i jego charakterystykę energetyczną i będzie zawierał rekomendacje dotyczące sposobów obniżenia zużycia energii.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.
Korzyści dla firm biorących udział w projekcie to: 
  • opracowanie planu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,
  • opracowanie schematu wykorzystania instalacji kogeneracyjnej i fotowoltaicznej,
  • sporządzenie prognoz finansowych, planu produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na prąd.
W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kwalifikacyjny dostępny na stronie projektu: www.ekoinnowacjedlafirm.pl.
Nasi lokalni koordynatorzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do projektu:
tel. + 61 827 09 89, e-mail: biuro@ekoinnowacjedlafirm.pl
Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i jest współfinansowany przez Unię Europejskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego.wtorek, 19 sierpnia 2014

Ogólne wymagania bhp dotyczące wykorzystania rusztowań w pracach budowlanych

Podstawowe wymagania w zakresie bhp przy pracach budowlanych (jak i w wielu innych branżach) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 109 ust. 1 r.b.h.p. przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:
- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,
- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,
- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.