czwartek, 31 sierpnia 2023

WYNIKI EGZAMINÓW CZELADNICZYCH DLA UCZNIÓW/ABSOLWENTÓW III KLASY SZKOŁY BRANŻOWEJ

 W tabeli umieszczonej poniżej zamieszczone są wyniki egzaminów czeladniczych.

Wyniki należy interpretować w następujący sposób:

egzamin zdany – ocena : celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3);

egzamin niezdany – ocena: niedostateczny (2).

Przy każdej ocenie niedostatecznej znajduje się informacja, która część egzaminu czeladniczego nie została zaliczona.

Zdający, który uzyskał negatywny wynik egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną. Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego należy złożyć w Izbie Rzemieślniczej wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i załączyć dowód wpłaty  potwierdzający uiszczenie opłaty za egzamin poprawkowy w kwocie 435,13zł. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej www.izbarzem.opole.pl w zakładce „Wydział Oświaty”.

Zdający, który uzyskał  pozytywny wynik egzaminu może odebrać świadectwo czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, przy ul. Katowickiej 55 (pokój 2.3, II piętro) od dnia 15 września 2023r. - pod warunkiem, że została dostarczona do Izby kopia świadectwa ukończenia szkoły branżowej.

Świadectwo czeladnicze można odebrać osobiście z dowodem osobistym lub przez osobę upoważnioną. Wzór upoważnienia znajduje się na stronie internetowej www.izbarzem.opole.pl w zakładce „Wydział Oświaty”.

 wyniki egzaminów 2023.odt

piątek, 23 czerwca 2023

Projekt „Europejskie szkoły demokracji i partycypacji – partnerstwa szkół”

W dniach 19.06.2023 – 23.06.2023 w ramach projektu „Europejskie szkoły demokracji i partycypacji – partnerstwa szkół” gościmy u siebie uczniów oraz nauczycieli z partnerskiej szkoły zawodowej BBS Heinrich-Haus            ( Neuwied z landu Nadrenia Palatynat, Niemcy). Projekt realizowany jest w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży dwóch szkół: Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i szkoły zawodowej BBS Heinrich-Haus (Neuwied z landu Nadrenia Palatynat, Niemcy).

Temat projektu: Wspólny projekt , wykonanie i aranżacja  przez młodzież polsko-niemiecką pomieszczenia Samorządu Uczniowskiego w szkole.  Polega on na wspólnym, przez młodzież polsko-niemiecką, projekcie, wykonaniu i  aranżacji pomieszczenia Samorządu Uczniowskiego w szkole. Uczniowie w sposób partycypacyjny przepracowują zaplanowanie, wykonanie i przebieg projektu i aranżacji pomieszczenia Samorządu Uczniowskiego.  Po zapoznaniu się uczniów obu szkół z rzutem pomieszczenia , uczniowie wspólnie  decydują o wykorzystanych materiałach, kolorach ścian, rodzaju tapety i planują poszczególne etapy wykonania projektu pomieszczenia.

sobota, 13 maja 2023

UWAGA! OD 15 MAJA 2023 R. STARTUJE REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej, do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu, prowadzona będzie za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

Strona dla kandydata: https://opolskie.edu.com.pl/

Wszystkich kandydatów do szkoły zapraszamy do sekretariatu szkoły na parterze ( pokój nr 1). 

Komisja rekrutacyjna pracuje w dni robocze w godz. 8.00-15.30.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 STARUJE OD 15.05.2023 R.

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona będzie za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

Strona dla kandydata: https://opolskie.edu.com.pl/

Wszystkich kandydatów do szkoły zapraszamy do sekretariatu szkoły na parterze ( pokój nr 1). Komisja rekrutacyjna pracuje w dni robocze w godz. 8.00-15.30.

poniedziałek, 8 maja 2023

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki  zawodu odbędzie się w terminie od 12 do 27 czerwca 2023r ( 10 spotkań ).

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 850 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20 

Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.

czwartek, 20 kwietnia 2023

Pielgrzymka Przedsiębiorców i Rzemieślników Diecezji Opolskiej

Szanowni Rzemieślnicy, Przedsiębiorcy!

Ks. Krystian Muszalik - Duszpasterz Rzemieślników z wielką radością zaprasza Państwa na Pielgrzymkę Przedsiębiorców i Rzemieślników Diecezji Opolskiej na Górę św. Anny, która będzie miała miejsce 30 kwietnia br. Rozpoczęcie Mszą św. w Bazylice o godz. 11.30. Po niej przejdziemy do Domu Pielgrzyma na obiad (będzie to okazja zapoznać się i wymienić myśli). Zakończymy spotkanie wspólna modlitwą w kościele św. Krzyża obok Domu Pielgrzyma. 

czwartek, 13 kwietnia 2023

Festyn Edukacyjny

Zapraszamy uczniów ostatnich klas wraz z nauczycielami, doradcami zawodowymi i rodzicami na Festyn Edukacyjny, który odbędzie się 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) w hali sportowej Toyota Park w Opolu przy ul. Oleskiej 70.
Podczas festynu swoją ofertę edukacyjno-programową zaprezentują szkoły branżowe I stopnia, technika i placówki oświatowe. Ponadto swoje stoiska i ofertę nauki będą prezentowały opolskie licea. Wstęp wolny.
wtorek, 17 stycznia 2023

Informacja o egzaminach czeladniczych dla uczniów III klas Branżowych Szkół I Stopnia

  Izba Rzemieślnicza w Opolu  informuje, że  egzaminy czeladnicze dla pracowników młodocianych, którzy są zatrudnieni w celu nauki zawodu u rzemieślnika i są uczniami klas III Branżowej Szkoły I Stopnia będą się odbywały tak jak w roku poprzednim tj. w okresie od 10 marca do 15 czerwca 2023r..
Dokumenty należy złożyć do dnia 28 lutego 2023r.
Komplet dokumentów zawiera:
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego podpisany przez Dyrektora Szkoły wraz z klauzulą o RODO.
2. Kopię umowy o naukę zawodu.
3. Zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu.
4. Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej. Opłata za egzamin czeladniczy w 2023r. wynosi 870,25 zł.
Nr rachunku bankowego na który należy wpłacić opłatę za egzamin:
Santander Consumer Bank: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
5. Aktualną fotografię – format legitymacyjny.
W/w dokumenty są dostępne na stronie internetowej Izby w zakładce Wydział Oświaty/dokumenty do pobrania.
Umowy o naukę zawodu zawarte na okres dłuższy  do dnia 31.08.2023r  należy skrócić do dnia 31.08.2023r.

poniedziałek, 16 stycznia 2023

Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: Innowacyjne rozwiązania do zarządzania pracownikami" 20 stycznia 2023 godz. 9.00

     

  
         

              
                   

 

Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: Innowacyjne rozwiązania do zarządzania pracownikami"  20 stycznia 2023 godz. 9.00

Zarejestruj się, korzystając z poniższego linku, do 19 stycznia 2023 r. następnie otrzymasz link dostępu:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMufu6grDMiHdVs8gKlZCJcK5O6VxVs0X8K

 W wielu krajach Unii Europejskiej występuje poważny niedobór młodych wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w MŚP. Co może negatywnie wpłynąć na wzrost i konkurencyjność MŚP.

Jednocześnie wiele MŚP ma również problemy z integracją nowych pracowników w firmie i zbudowaniem dobrych wzajemnych relacji. Pokazują to badania satysfakcji pracowników oraz ankiety pracodawców.

W ramach współfinansowanego przez UE projektu REGROW opracowaliśmy, przetestowaliśmy i wdrożyliśmy konkretne rozwiązania dla MŚP, aby wspólnie z nimi stawić czoła ww problemom.

Te rozwiązania chcemy Państwu zaprezentować podczas konferencji i przedyskutować razem z Państwem.
 

- Konferencja w języku angielskim –