piątek, 19 grudnia 2014

Wynajem pomieszczeń na parterze Izby Rzemieślniczej w Opolu

Izba Rzemieślnicza w Opolu ma do zaoferowania do wynajęcia pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze przy wejściu głównym.


Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Naczelnikiem Wydziału Finansowo-Administracyjnego tel. 77 454 31 73 tel. 77 453 79 71, wew. 28.


Do zaoferowania mamy także sale wykładowe i szkoleniowe. Szczegóły znajdziecie państwo tutaj.

wtorek, 16 grudnia 2014

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – REKRUTACJA

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że prowadzi nabór na kolejny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przygotowanie pedagogiczne jest jedną z kwalifikacji, które musi posiadać mistrz szkolący chcący przyjąć pracowników młodocianych na praktyczną naukę do swojego zakładu. Wszystkich zainteresowanych chęcią udziału w kursie prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej.
Planowany termin rozpoczęcia kursu pierwsza dekada stycznia 2015.

kontakt:
wydział oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu
77 454 31 73 wew. 20 lub 22.

Kurs trwa około 4-5 tygodni, a całkowity koszt kursu wynosi 770 zł.

środa, 10 grudnia 2014

Główny inspektor pracy przedstawił program na 2015 rok

Jasny, klarowny, ambitny, kompleksowy, nowoczesny – tak określali w dyskusji program działania PIP na 2015 r. członkowie Rady Ochrony Pracy podczas posiedzenia 2 grudnia br. w gmachu Sejmu. Program przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
 W nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje przeprowadzenie 88 tys. kontroli, a do 150 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i innych osób świadczących pracę, rolników indywidualnych – skieruje zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach prewencyjno-promocyjnych. W 2015 r. realizowany będzie trzeci etap długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także na prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę. Działania kontrolne uzupełni kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”.

wtorek, 9 grudnia 2014

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w styczniu

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuję, że w miesiącu styczeń 2015 planuje przeprowadzić szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu zdarzenia. Ponadto szkolenie ma na celu również utrwalenie podstawowej wiedzy zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy oraz kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach ratunkowych. Szkolenie skierowane jest dla pracodawców i pracowników firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z wydziałem oświaty Izby Rzemieślniczej:
Damian Ozorkiewicz

tel.: 77 454 31 73 wew. 20 lub 22
damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl

piątek, 5 grudnia 2014

Egzamin: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w styczniu 2015 roku planuje przeprowadzić egzamin mistrzowski dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Pracodawcy lub mistrzowie w zawodzie malarz-tapeciarz szkolący uczniów w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego tożsamego z zawodem szkolonym. Zebraną dokumentację (wnioski + wymagane załączniki) proszę przesłać do Wydziału Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Więcej informacji tel. 77 454 31 73 w.20, 22 lub damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl 

Komisja Europejska stawia na MŚP

Ruszyła kampania informacyjna Komisji Europejskiej o wspieraniu przedsiębiorczości przez UE, w ramach projektu komunikacyjnego „Unia Europejska: pracujemy dla Ciebie”.

środa, 26 listopada 2014

PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCHSzanowni Państwo,
Mam przyjemność poinformować Państwa o wprowadzeniu do oferty Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (Funduszu) nowego produktu – PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. Jest to produkt nowy na rynku krajowym. Dużą korzyścią dla firm korzystających uczestniczących w postępowaniach przetargowych jest uproszczony, szybki system ich przyznawania i uruchamiania wadiów.
Aktualnie poręczenia wadiów mogą otrzymać przedsiębiorcy tylko z 5-ciu regionów (województw). Z uwagi na powyższe, dla zwiększenia powszechności korzystania przez firmy z tej formy zabezpieczenia Fundusz wprowadził do 31.12.2014 r. promocyjne warunki ich udzielania poręczeń.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu Doradcy Fundusz telefonicznie pod numerem telefonu 77/44-15-620 lub e-mailowo biuro@orfpk.opole.pl.

poniedziałek, 17 listopada 2014

Doradztwo dla przedsiębiorców w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje że od 1 października 2014 roku świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców w ramach projektu „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z tym zapraszamy  wszystkich przedsiębiorców z województwa opolskiego do skorzystania z doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy można uzyskać w różnych obszarach tematycznych:
  • MODUŁ I spełnienie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
  • MODUŁ II marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, tworzenia opisów produktu i usług, wykorzystania nowoczesnych technologii)
  • MODUŁ III organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, systemy finansowo księgowe)
  • MODUŁ IV finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa)
  • MODUŁ V rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, dokumenty do ZUS)

Zapraszamy do kontaktu:
Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług
tel. 77 454 31 73 w.20,22,24,31


info@izbarzem.opole.pl

piątek, 14 listopada 2014

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO (3dni, 18 h lekcyjnych)

 W dniach 8, 9, 10 grudnia br Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 18 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (poniedziałek, wtorek, środa)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Dopuszczamy skorzystanie tylko z części pierwszej (6 h, koszt 300 zł) lub drugiej (12 h, koszt 600 zł).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl