Budżet Państwa na 2017 rok i strategia rozwoju tematem posiedzenia plenarnego RDS

15 września w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, pod przewodnictwem Piotra Dudy.
Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego z niepokojem odniósł się do pomysłu zmniejszenia w budżecie środków na Fundusz Pracy. Zwrócił też uwagę na zagrożenie wynikające ze zmniejszenia refundacji dla mistrzów rzemiosła za kształcenie zawodowe pracowników młodocianych.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10432

Mamy nową Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy

15 września  powołano 14 członków nowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która ma za zadanie wypracowanie projektów kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W skład Komisji wchodzi 14 osób. Przewodniczącym został Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w Komisji zasiada prof. Anna Maria Musiała z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10421

Stanowisko pracodawców Rady Dialogu Społecznego do projektu ustawy budżetowej 2017

„W ocenie strony pracodawców możliwa jest realizacja prognozy wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych, w oparciu o którą został skonstruowany projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Należy jednak podkreślić, iż narasta niepewność odnośnie  dalszego kształtowania się stanu koniunktury gospodarczej w Polsce oraz na świecie, co jest równoznaczne zwiększeniu  prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy bardziej pesymistycznych  niż ten, który został przyjęty przez rząd” – czytamy w stanowisku pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10435

Stanowisko ZRP do wniosku dot. dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił swoje stanowisko w związku z Komunikatem COM(2016) 505 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i parlamentów narodowych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników, w odniesieniu do zasady pomocniczości.

zapytanie ofertowe - remont dachu

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje wykonawcy, który dokona sprawdzenia i napraw dachu, naprawy / wymiany blacharki na dachu, na lukarnach oraz izolacji, naprawy / wymiany rynien, naprawy / wymiany piorunochronów na obiekcie Izby. Wykonanie prawidłowo komina wentylacyjnego w pomieszczeniu kotłowni na poddaszu, jednocześnie udzielając gwarancji na wykonaną robotę oraz że dach nie będzie przeciekał. Wykonanie wylotów przestrzałowych lub górnych dla istniejących przewodów kominowych (ponad dachem). Mogą wystąpić dodatkowe prace, które nie zostały ujęte w powyższym zakresie. Z wykonawcą podpisana zostanie umowa ryczałtowa. Zakres prac obejrzeć można od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 - 15:00. Oferty prosimy zgłaszać do 10.10.2016 r.

Termin realizacji: październik - listopad (opcjonalnie grudzień) 2016

W załączeniu rzuty z wymiarami oraz zdjęcia. W razie pytań prosimy kontaktować się z Michałem Gmitrasiuk, tel. 602 350 127, info@izbarzem.opole.pl.
- zapytanie rzut.pdf
- zapytanie elewacje.pdf
- zapytanie dach.pdfSzkolenie z ochrony danych osobowych - 13 października 2016

W dniu 13 października  br w godzinach od 09:00 do 16:00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się Szkolenie z ochrony danych osobowych.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Ilość dni: 1
Ilość godzin: 6
Godziny zajęć: 09:00 - 16:00
Cena: 370,00 zł brutto

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Minimum 2 tys. zł od pierwszego stycznia

Ministerstwo rodziny i pracy informuje na swojej stronie, że płaca minimalna od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 2 tys. zł. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1 850 zł brutto). Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

 Więcej
Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10412

„Wsparcie na starcie”- pożyczki na własne firmy

Ministerstwo rodziny i pracy poinformowało, że blisko 154 mln zł od grudnia 2013 r. przeznaczono na pożyczki w ramach programu „Wsparcie w starcie”. Udzielono ponad 2,5 tys. pożyczek w tym ponad 2,4 tys. na podjęcie działalności gospodarczej oraz 63 na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Tylko w tym roku udzielono 522 pożyczek na kwotę ponad 33,2 mln zł.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10420

Warsztaty szkoleniowo-informacyjne w Gdańsku

8-9 września w Gdańsku odbyły się pierwsze z czterech zaplanowanych w projekcie „Rzemiosło w EFS”, warsztaty szkoleniowo-informacyjne dla przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych.

G .Prawna: Bez porozumienia w sprawie związkowej reformy

Organizacje pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, nie popierają propozycji rządu w kwestii przyznawania działaczom niepracownikom uprawnień, jakie mają związkowcy zatrudnieni na umowie o pracę. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Łukasza Guzy, w którym mowa o tym, że pracodawcy zastanawiają się nad złożeniem skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).