JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami. Interpretacja ogólna Ministra Finansów


20 czerwca Minister Finansów wydał interpretację ogólną, z której wynika, że kryteria (obrotu, zatrudnienia) określone dla przedsiębiorców umożliwiające przejściowe zwolnienie z obowiązków towarzyszących wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych (JPK) dotyczą także podmiotów nie będących przedsiębiorcami. Interpretacja rozstrzyga wątpliwości, o których Związek Rzemiosła Polskiego sygnalizował w stanowisku przekazanym Ministrowi Finansów. 

Dz. Gazeta Prawna: Pakiet #100zmianDlaFirm: ułatwienia w przejęciach

 Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w Dzienniku Gazecie Prawnej, w której dziennikarz skoncentrował się na problemach dzisiejszych firm rodzinnych i trudnej sukcesji.„Sukcesja, to największy kłopot firm rzemieślniczych w całej Europie” – powiedział gazecie Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego. 

Program COSME dla MŚP

 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprasza na konferencję "Finansujmy mały biznes! Instrumenty finansowe Programu COSME dla MŚP w Polsce", która 29 czerwca odbędzie się w Warszawie.
W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. aktualny przegląd preferencyjnych instrumentów finansowych dla małych firm, w tym dla start-upów.

Więcej: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10035

Stanowisko ZRP w sprawie refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników

 Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się, w piśmie skierowanym do ministra Stanisława Szweda, sekretarza stanu w ministerstwie pracy, z prośbą o podjęcie kroków, umożliwiających pracodawcom uzyskanie refundacji za pełny okres szkolenia pracowników młodocianych. Pojawiły się bowiem liczne sygnały od organizacji zrzeszonych w strukturach ZRP, a dotyczące korespondencji od Wojewódzkich Komendantów Ochotniczych Hufców Pracy, w sprawie ostatecznego składania wniosków o wypłatę refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10037

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przyjęty przez rząd

 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra finansów. Przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników  ryczałtowych).

Miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy trafiły do firm

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że przedsiębiorcy chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone w ZUS  projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie zaprzestaje jednak przyjmowania wniosków.

Kongres Rzemiosła Polskiego już 23 czerwca

 W Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 23 czerwca (czwartek) odbędzie się doroczny sprawozdawczy Kongres Rzemiosła Polskiego. W Warszawie spotkają się delegaci środowiska rzemiosła i przedsiębiorczości z całego kraju, aby podsumować działania organizacji i nakreślić plan przedsięwzięć na kolejny rok.
Spotkanie rozpocznie się uroczystością wręczenia „Szabli Kilińskiego” zasłużonym rzemieślnikom, działaczom na rzecz integracji środowiska.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10051

Związek Rzemiosła Polskiego o wzroście minimalnej płacy do 2000 zł w 2017 r.

Rzemiosło grupuje głównie pracodawców zatrudniających niewielu pracowników. Dla konkretnego pracodawcy skala podwyżki minimalnego wynagrodzenia ma mniejsze znaczenie niż u dużych pracodawców. Dlatego też zajmowaliśmy w tej sprawie stanowisko bardziej kompromisowe,  proponując  podwyżkę  do 1900 zł, nieco więcej   niż inni pracodawcy skupiający  duże zakłady pracy – powiedziała Elżbieta Lutow, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego.

XXII Spotkanie Biznesu w Ostrawie

29 czerwca 2016 w Ostrawie, Czesko-Polska Izba Handlowa corocznie organizuje prestiżowe spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajem Morawskośląskim, Województwami: Opolskim, Śląskim, Żylińskim oraz Urzędem Miasta Ostrawy.

Academy Avignon of Crafts and SMEs in Europe – UEAPME; nowa odsłona

Małych i Średnich Przedsiębiorstw, obradującego w Wiedniu, UEAPME i Akademia Awinion rozpoczęły nowy etap współpracy.
Związek Rzemiosła Polskiego wyraził zainteresowanie udziałem w inicjatywach podejmowanych przez UEAPME i Akademię Awinion.  ZRP,  podczas spotkań organów statutowych UEAPME reprezentowali: J.Bartnik, prezes ZRP i wiceprezes UEAPME oraz E.Doboszyńska, dyrektor ds. koordynacji spraw europejskich w ZRP.

 Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10007