wtorek, 22 listopada 2022

Poczyniliśmy kolejny krok ku dostępności.

W ramach programu Polski Inkubator Rzemiosła ogłoszonego przez Narodowy Instytut Wolności Izba Rzemieślnicza w Opolu napisała projekt umożliwiający dostosowanie obsługi klienta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy zakup w ramach projektu to pętla indukcyjna.

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu i jak się okazuje nie tylko słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością. Istnieje szereg sytuacji, w których pętla indukcyjna, może okazać się rozwiązaniem optymalnym.

 

czwartek, 27 października 2022

Konkurs plastyczny na plakat promujący naukę zawodu w rzemiośle

Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje na szczeblu regionalnym Konkurs plastyczny na plakat promujący naukę zawodu w rzemiośle. Celem konkursu jest promocja szkolnictwa  branżowego  i technicznego jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół branżowych.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu o formacie A3 dowolną techniką.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55, 45-061 Opole, do dnia 30.11.2022r.
Wszelkie pytania proszę kierować do Wydziału Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, pod numer tel. 77 454 31 73 wew. 20, 21, 22, 27  lub mailowo: info@izbarzem.opole.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

 regulamin konkursu.odt

środa, 31 sierpnia 2022

Wyniki egzaminów czeladniczych dla uczniów / absolwentów III klasy Szkoły Branżowej

Wyniki egzaminów czeladniczych opublikowane są w zamieszczonej niżej tabeli.
Wyniki należy interpretować w następujący sposób :
egzamin zdany – ocena : celujący ( 6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny ( 3) egzamin niezdany – ocena : niedostateczny ( 2).
Przy każdej ocenie niedostatecznej znajduje się informacja , która część egzaminu czeladniczego  nie została zaliczona .
    Zdający, który uzyskał negatywny wynik egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego to zadanie lub zadania z których otrzymał ocenę niedostateczną.
W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin poprawkowy w kwocie 380, 36zł.
    Zdający , który uzyskał pozytywny wynik egzaminu może odebrać świadectwo czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55 ( pokój 2.3 , II piętro )
od dnia 12 września 2022 - pod warunkiem, że dostarczył do Izby kopię świadectwa ukończenia  Szkoły.
    Świadectwo czeladnicze można odebrać osobiście z dowodem osobistym lub przez osobę upoważnioną. Wzór upoważnienia znajduję się na stronie internetowej Izby
w zakładce „ Wydział Oświaty”

wyniki egzaminów 2022.pdf

czwartek, 7 lipca 2022

Rekrutacja do szkoły trwa !


   Rekrutacja elektroniczna:

  https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Masz pytania zadzwoń lub przyjdź do sekretariatu Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. Tel. 77 400 78 72  Opole, ul. Luboszycka 9 pok. 1 (parter)

piątek, 1 lipca 2022

XX edycja konkursu BHP

Serdecznie zapraszamy uczniów uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładach rzemieślniczych do wzięcia udziału w XX edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się  28 września  2022 roku (środa) w Izbie Rzemieślniczej w Opolu,  ul. Katowicka 55,  sala Kantora, I piętro.
Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00.
Kolejna edycja Konkursu jest potwierdzeniem,  że  na stałe wpisał się on w działania organizacji  rzemiosła  w zakresie promowania kształcenia zawodowego  w rzemiośle oraz zatrudniania i pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
Celem konkursu jest  popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle, a jego zakres  dotyczy: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Na etapie regionalnym organizatorem konkursu jest Izba Rzemieślnicza w Opolu  przy współpracy z  Powiatowym Inspektoratem Pracy w Opolu i  z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zgłoszenia (załącznik nr 1, załącznik nr 3 oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku zawarte w regulaminie ) prosimy przesyłać pocztą lub przynosić osobiście do dnia 21.09.2022 r. Wszelkie pytania pod numerem tel. 77 454 31 73.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Na laureatów pierwszych 6 miejsc czekają ciekawe nagrody rzeczowe.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Opolu na etapie ogólnokrajowym w maju w Warszawie.

 regulamin XX edycja konkursu bhp 2022.pdf

 bank pytań prawo 2022.pdf

 plakat rzemiosło 2022.pdf


środa, 29 czerwca 2022

Zdobywcy tegorocznych Pereł Powiatu Oleskiego 2022

Podczas XII Forum Ekonomicznego Kooperacja 2022 wyróżniono przedsiębiorców nagrodami przyznawanymi przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie, pod nazwą Perły Powiatu Oleskiego. Wśród wyróżnionych dwie firmy zrzeszone w Oleskim CechuMenadżer roku Hubert Brodacki.
Hubert Brodacki działalność gospodarczą - Zakład Fryzjerski - prowadzi od ponad 30 lat. Cieszy się bardzo dobrą opinią jako fryzjer, mistrz i pracodawca. Nie ustaje w staraniach, by w nowocześnie wyposażonych salonach zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki pracy i rozwoju.
Skupia wokół siebie wielu uczniów, którzy chcą szkolić się pod jego okiem. Promuje pozytywne wartości i osobiście angażuje się w wiele działań, aby tworzyć nowe możliwości i rozszerzać zasięg wpływów firmy, utrzymując jej konkurencyjność.
Hubert Brodacki był wielokrotnie nagradzany. Między innymi otrzymał nagrody Opolskiej Izby Gospodarczej, Opolskiej Izby Rzemieślniczej oraz Złotą i Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów. Od kilku lat jest w składzie zarządu oleskiego Cechu. Obecnie pełni funkcję II Podstarszego.
Czarna Perła Powiatu Oleskiego
Nagrodę przyznaje się za szczególny wkład w rozwój gospodarczy powiatu.
O przyznaniu tej nagrody specjalnej decyduje wyłącznie oleski starosta.
Artur Kniejski
Doktor nauk socjologicznych, były wykładowca Uniwersytetu Opolskiego, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu w minionej kadencji, Członek Komisji Opiniodawczo-Doradczej w Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Artur Kniejski to rzemieślnik z 30-letnim stażem, który posiada wszelkie uprawnienia w zawodzie stolarza – czeladnika i mistrza.
Artur Kniejski rodzinną działalność stolarską rozwinął w prężnie działającą firmę CRK-Management Sp. z o.o. Sp. k., która zatrudnia około 150 pracowników. Firma świadczy na rynku krajowym i zagranicznym usługi stolarskie, aranżacyjne oraz remontowo-budowlane w ramach zabudów wielkopowierzchniowych.

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki  zawodu odbędzie się w terminie od 12 sierpnia do 30  sierpnia 2022r ( 10 spotkań )

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.


Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20

Egzamin w zawodzie kominiarz

Informujemy , że na dzień  14 lipca  2022r , o godz. 09.00 zaplanowany jest egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kominiarz.

Chętne osoby prosimy o składanie dokumentów do końca czerwca .

Informacje Wydział Oświaty, tel. 77 454 31 73 w 20 lub 22.

poniedziałek, 13 czerwca 2022

Webinarium na temat Konkursu do II edycji Programu Polski Inkubator Rzemiosła

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Narodowy Instytut Wolności  8 czerwca 2022 o godzinie 12.00 organizuje webinarium poświęcone bieżącemu Konkursowi do rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” edycja 2022. Poruszone będą następujące kwestie:

    wyjaśnienie dotyczące zadań możliwych do realizacji w ramach konkursu,
    omówienie regulaminu i kryteriów oceny,
    omówienie przykładowych działań i wydatków, na które można przeznaczyć dotację.

Webinarium odbędzie na platformie Clickmeeting. Aby wziąć udział w webinarium należy zalogować się na stronie: https://bit.ly/3xafvMG

W czasie spotkania będzie można zadać pytanie na czacie. Webinarium będzie nagrane i udostępnione na kanale YouTube NIW-CRSO. 

źródło: ZRP