Debata oświatowa nt. „ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW”, Opole 27.04.216 r.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na debatę oświatową nt.  „ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW”,
Adres debaty: Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, 45 - 061 Opole, I piętro sala im. E. Kantora
Data rozpoczęcia: 2016-04-27 10:00
Data zakończenia: 2016-04-27 14:00
Organizator:
Kuratorium Oświaty w Opolu, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Stowarzyszenie Rzemiosło Innowacyjne
ul. Katowicka 55 , 45-061 Opole
Głównym tematem Debaty Oświatowej będzie kształcenie zawodowe w aspekcie pragmatycznych oczekiwań pracodawców i rynku pracy. Uczestnicy spotkania będą rozmawiali m.in. o obecnie funkcjonujących regulacjach prawnych dotyczących szkolnictwa zawodowego, jego połączeniu z potrzebami rynku pracy oraz  dostosowaniem do potrzeb pracodawców.

Wstępne uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do założeń podatku od handlu

Podczas  posiedzenia w dniu 14 kwietnia br.  Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, rząd zaproponował podatek handlowy w wersji progresywnej, z kwotą wolną na poziomie 1,5 mln zł miesięcznego przychodu i z trzema stawkami od 0,4%  od miesięcznego przychodu między 1,5 mln zł do 17 mln zł, 0,8% między 17mln zł  a 170 mln zł i 1,4% od miesięcznego przychodu powyżej 170 mln zł. Nie wykluczono też przyjęcia  wariantu liniowego z kwotą wolną w wysokości 17 mln zł przychodu miesięcznego, bowiem większość przedstawicieli środowisk kupieckich opowiadała się za podatkiem liniowym, z wysoką kwotą wolną na poziomie 200 mln przychodu rocznego. 


Związek Rzemiosła Polskiego wstępnie opowiada się za wersją progresywną, ale z wyższą kwotą wolną, niż proponowane 1,5 mln zł przychodu miesięcznego, albo ustalenie w pierwszym progu skali progresywnej stawki   opodatkowania niższej, niż 0,4%, np. w wysokości 0,1%. 

VI Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira-art. już w czerwcu

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI Festiwalu Targira – art. Który w dniach 17-19 czerwca odbędzie się w Świebodzicach. Targira  zgromadzi najnowszą ofertę polskiego rzemiosła. To jedno z niewielu wydarzeń w kraju, gdzie publiczność w jednym miejscu ma szansę zobaczyć i kupić całą paletę rzemieślniczej twórczości i jednocześnie nawiązać kontakt z jej wykonawcami.

Finał etapu regionalnego konkursu „Jakie znasz zawody?”

 W dniu 14 kwietnia Komisja Konkursu „Jakie znasz zawody”  oceniała prace konkursowe biorąc pod uwagę samodzielność wykonania prac, staranność i pomysłowość ukazania przedstawionego zawodu.

Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków było stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, dla uczniów gimnazjów krótkiego filmu, przedstawiającego ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.
Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Poznając różne zawody dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych.

Szkolenie / kurs obsługi programu AutoCAD - maj 2016

W dniach 10, 11, 12 maja br w godzinach od 15:30 do 20:00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się kurs obsługi programu AutoCAD.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.


Ilość dni: 3
Ilość godzin lekcyjnych: 18
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (wtorek, środa, czwartek)
Cena: 720,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Od 11 kwietnia  2016 roku do 19 maja  2016 roku trwa kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.
Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych 
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22 lub 20.
Mamy jeszcze wolne miejsca!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zmiany w zgłoszeniach znaków towarowych

Od 15 kwietnia zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Wprowadza ona zmianę systemu rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń znaków towarowych z dotychczasowego systemu badawczego na system sprzeciwowy. Zmiana ważna jest dla ochrony interesów polskich przedsiębiorców i ich konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.

ZRP i GIP o kierunkach współpracy. Konferencja w Jelitkowie

W Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Narada Kierownictw Izb Rzemieślniczych i Okręgowych Inspektorów Pracy z udziałem Pana Romana Giedrojcia – Głównego Inspektora Pracy w randze ministra oraz Pana Jerzego Bartnika – Prezesa ZRP.
Celem spotkania był przegląd współpracy organizacji rzemiosła z inspekcją pracy, poszukiwanie odpowiedzi na wspólne wyzwania w zakresie prewencji i zmniejszania wypadkowości w zakładach pracy oraz polityka w zakresie regularnych kontroli w zakładach pracy.

Unijny Kodeks Celny. Konferencja

25 kwietnia odbędzie się kolejna konferencja dla przedsiębiorców z serii „Służba Celna dla Biznesu 2016+" poświęcona najważniejszym zmianom w przepisach celnych, które wnosi od 1 maja. pakiet prawny Unijny Kodeks Celny.  

Uczestnicy spotkania otrzymają informację nt. wdrożenia prawa unijnego i krajowego, zostaną omówione zasady stosowania prawa i działania od 1 maja 2016 r. do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo celne. Przewidziany jest również czas na dyskusję i pytania z sali.

Konferencja odbędzie się w gmachu głównym Ministerstwa Finansów w Warszawie. Spotkanie będzie transmitowane „on line" za pośrednictwem internetu. Szczegóły dotyczące transmisji będą udostępnione na witrynie Ministerstwa Finansów przed konferencją - www.mf.gov.pl/sluzba-celna

Więcej informacji: www.zrp.pl

źródło:ZRP

I OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI RZEMIEŚLNIKÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Z OKAZJI 10 LECIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W RYBNIKU

Izba Rzemieślnicza w Rybniku zaprasza rzemieślników oraz uczniów szkół zawodowych na I Otwarte Mistrzostwa Polski Rzemieślników w biegach przełajowych.