piątek, 19 kwietnia 2019

Dnia 19.04.2019 r. ( piątek) Izba Rzemieślnicza w Opolu czynna będzie do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy

Znamy laureatów Konkursu "Jakie znasz zawody?"

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Komisja Konkursu „Jakie znasz zawody”  oceniała prace konkursowe biorąc pod uwagę samodzielność wykonania prac, staranność i pomysłowość ukazania przedstawionego zawodu.
Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków było stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze.

czwartek, 18 kwietnia 2019

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO - 20-21 czerwca 2019

W dniach 20-21 czerwca 2019 roku Izba Rzemieślnicza w Opolu organizuje 12 godzinny kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA PRO. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część rozpocznie się od omówienia zagadnień dotyczących przedmiarowania, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, budowy i zasad korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i cenników, zawartości dokumentacji kosztorysowej, metod wyceny oraz aspektów prawnych. Opracowany zostanie również jeden przykładowy przedmiar oraz kosztorys w oparciu o katalogi KNR-W oraz cenniki Sekocenbudu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy poznają szczegółowo działanie programu NORMA PRO podczas opracowywania przedmiaru i kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego. Podczas pracy wykorzystane zostaną zarówno zasoby programu (katalogi KNR, pozycje niekatalogowe) jak i zewnętrzne cenniki (Sekocenbud, Intercenbud). Jednym z ćwiczeń będzie opracowanie kosztorysu wariantowego.

Ilość dni: 2
Ilość godzin lekcyjnych: 12
Godziny zajęć: 15:30 - 20:00 (czwartek, piątek)
Cena: 900,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. info@izbarzem.opole.pl

Szkolenie / kurs obsługi programu AutoCAD - 6-7 czerwca 2019

W dniach 6- 7 czerwca 2019 roku w godzinach od 15:30 do 20:00 w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbędzie się kurs obsługi programu AutoCAD.

Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.


Ilość dni: 2
Ilość godzin lekcyjnych: 12
Godziny zajęć: 15:30 – 20:00 (czwartek, piątek)
Cena: 720,00 zł brutto


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo oraz ukończenie kursu.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia planujemy na przełomie miesiąca maja  i  czerwca 2019 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 454 31 73 w. 22 lub 20

wtorek, 16 kwietnia 2019

Podstawowa Lista Rankingowa – Przedłużone wsparcie pomostowe w ramach II naboru

Izba Rzemieślnicza w Opolu, w wyniku zakończenia  procedury oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 15.04.2019 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa_lista_rankingowa  (plik do pobrania) oraz na stronie https://dotacjeizba.blogspot.com/

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu lub nie przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego.

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego,wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja” 
                                           życzą 
Zarząd, Dyrekcja oraz pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu

środa, 10 kwietnia 2019

Konferencja Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu razem z katedrami Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Nauk Humanistycznych i Prawnych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Izba Rzemieślnicza w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki mają zaszczyt zaprosić na III Konferencję Naukową o Rzemiośle na temat: Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym Craftsmanship - its local, regional and international dimension CILRAID 2019

Opole, 07 czerwca 2019
Cel i zakres tematyczny konferencji
Rzemiosło jest nieodzowną częścią każdej gospodarki, każdego społeczeństwa. Ma swój wymiar nie tylko gospodarczy, ale także edukacyjny, społeczny, socjologiczny, historyczny, etyczny, kulturowy, itd. Jego rola i znaczenie od wieków miała istotne znaczenie w powyższych aspektach. Jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno – gospodarczego.  Choć rzemiosło kojarzone jest zazwyczaj z tradycją, z rękodziełem to często nie zauważa się faktu, iż jest ono również prekursorem we wdrażaniu wielu nowoczesnych rozwiązań w zakresie wprowadzania nowoczesnych technologii do wytwarzania dóbr, samemu również wdrażając wiele wynalazków, czy innych działań innowacyjnych choćby w sposobie kształcenia. Rzemiosło to w końcu dziedzina gospodarki, w której zatrudnionych jest na całym świecie setki milionów ludzi, to miliony podmiotów gospodarczych będących filarem rozwoju gospodarczego niejednego miasta, regionu, kraju.
Mając na uwadze powyższe serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji oraz przygotowanie artykułów opisujących funkcjonowanie rzemiosła oraz organizacji i instytucji z nim związanych w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

„Zawód od podszewki” projekt skierowany do uczniów rzemiosła

W ramach działającego przy Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła, zrealizowany został po raz kolejny projekt „Zawód od podszewki” skierowany do uczniów – pracowników młodocianych przygotowujących się do pracy w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych i innych. Głównym celem projektu było lepsze przygotowanie do zawodu i zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, w tym młodocianych pracowników. 

środa, 3 kwietnia 2019

Finał XIX edycji konkursu BHP

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu odbył się regionalny etap XIX edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. 
Do konkursu zgłosiło się 32 uczniów. Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało się 6 uczestników z największą ilością punktów uzyskanych po rozwiązaniu testu.
Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, a sześciu najlepszych otrzymało nagrody rzeczowe ufundowane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu i Państwową Inspekcję Pracy w Opolu.